Ja Vi Elsker

The Norwegian national anthem is best enjoyed while looking at Norwegian nature landscapes. Here represented by happy sheep in Norwegian nature at Aurland. Photo: Visit Norway

Kalender 17 maiOslo May 17th is covered in red, white , and blue and people are singing in the streets. Photo: Visit Norway 

Ja, Vi elsker is Norway’s national anthem. Written by Norwegians Worldwide founder Bjørnstjerne Bjørnson, and music by Rikard Nordraak. It was first performed in 1864, at the 50-year celebration of our constitution at Eidsvoll.

Here are all the verses (1, 7 and 8 are most common to sing):

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt, som senker
drømme på vår jord.


Dette landet Harald bærget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øjvind kvad;
Olav på det land har malet
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talet
Roma midt imot.


Bønder sine økser brynte,
hvor en hær drog frem;
Tordenskjold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod op og strede
som de vare menn;
andre kunde bare græde;
men det kom igjen!


Vistnok var vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes nogle gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente,
end det kom til fald;
husker bare, hva som hendte
ned på Fredrikshald!


Hårde tider har vi døjet,
blev tilsidst forstødt;
men i værste nød blåøjet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft at bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlik.


Fienden sit våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet;
ti han var vår bror.
Drevne frem påstand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!


Norske mann i hus og hytte,
tak din store Gud!
landet ville han beskytte,
skønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.


Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem
furet, væbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

For inspiration, enjoy this beautiful version by Sissel Kyrkebø and choirs all over Norway, by NRK.