PRESIDENT

Kari Amdam, visepresident

Bengt Lie Hansen

Nina O’Gorman

Trond S. Jensen

Dag Tørvold

Sverre Myrli

Liv Elin Hjelmeland (ex officio)