PRESIDENT

Bengt Lie Hansen

Trond S. Jensen

Dag Tørvold

Håvard Sandvik

Pernilde Vikanes

Tom G. Eilertsen

Mette Buchholz

Liv Elin Hjelmeland (ex officio)