Vant med spektakulært trekk

Ikke bare ble Magnus Carlsen verdensmester i sjakk, han gjorde det på spektakulært vis gjennom et sjakk-trekk som vil bli stående i sjakk-historien.

Han utførte et trekk som av mange kunne se ut som en stor tabbe, da han lot motstanderen Sergey Karjakin ta dronningen hans. Men allerede to trekk før dette hadde han sett det de fleste ikke klarte å se; Karjakin ville ende i sjakk matt hvis han to dronningen.

Kampen ble holdt i South Street Seaport i New York. Det var den første verdensmester-kampen i New York siden 1995, da Garry Kasparov slo Viswanathan Anand i World Trade Center.

Nesten 10 millioner mennesker var innom for å følge med på kampen på World Chess, kampens offisielle nettside, mens 10,000 tilskuere så kampen live.

Vidundergutt 
Carlsen lærte seg sjakk fra sin far da han var liten gutt. Det ble tidlig en stor interesse for ham. Første mål var å slå sin søster, så sinfar, og han har ikke stoppet siden. Nå er han verdensmester. Han ble Internasjonal Grandmaster i en alder av 13 år, og karrieren hans har bare gått oppover siden. Han er også regjerende verdensmester i hurtig-sjakk.

TIME Magazine presenterer årlig en liste over de 100 mest innflytelsesrike personer i live i verden. I 2013 ble Magnus Carlsen en del av denne eksklusive gruppen, under titans. Carlsen er den andre nordmannen noensinne som kommer med på denne listen, den første var Jan Egeland i 2006 for hans innsats i FN i blant annet Darfur. Garry Kasparov, tidligere verdensmester i sjakk og politisk aktivist, gir denne beskrivelsen av Carlsen:

 “…Carlsen er like karismatisk og selvdreven, som han er talentfull.  Hvis han an gjenopplive verdens fascinasjon for den ne kongelige sporten, vil vi snart leve i Carlsens tid”.

Carlsen ble verdensmester på sin 26 års bursdag, 30 november. En bedre gave kunne han knapt fått.

Sjakk…

 • Er et av verdens mest populære spill
 • Hver spiller begynner kampen med 16 brikker: en konge, en dronning, to tårn, to hester, to skråløpere og åtte bønder
 • Hver av brikkene beveger seg ulikt
 • Brikkene brukes til å ta motstanderen med målet om sjakk matt hvor kongen er satt ut av spill
 • Datamaskinen Deep Blue var den første til å slå en verdensmester i sjakk, da den slo regjerende mester Garry Kasparov i 1997

Not only did Magnus Carlsen win the World Chess Championships, but he did so in a spectacular way that is now part of chess history.

He made what looked like a huge mistake when he let his opponent Sergey Karjakin take his queen, his strongest piece. But already two to or three moves before this, he had seen what most couldn’t: that Karjakin would end in checkmate if he took the queen.

The match, which was held in the South Street Seaport in New York City, was the first World Chess Championship match in New York City since 1995, when Garry Kasparov defeated Viswanathan Anand at the World Trade Center.

During the match, a global audience of nearly 10 million people tuned in to watch on World Chess, the official site of the match, while 10,000 spectators and VIPs watched the action live.

Wonderboy 
Learning the game from his father when he was a little boy, chess early on became Carlsen’s consuming passion. Goal no. 1 was to beat his sister, and then his father, and it obviously didn’t stop there. Magnus became an International Grandmaster at the age of 13, and his career has been sky-rocketing ever since. He is currently also ranked the world’s top-ranked rapid player.

TIME Magazine annually presents its list of the 100 most influential people in the world, from artists and leaders to pioneers, titans and icons. In 2013 Magnus Carlsen joined this illustrious group, under titans. Carlsen is the second Norwegian Ever to make the list; the first was Jan Egeland in 2006 for his work with the United Nations in among other places Darfur. He joins other notable figures including Barack Obama, Aung San Suu Kyi, Kim Jong Un and Jay Z. In his description in TIME, Garry Kasparov, former chess world champion and a political activist, wrote this about Carlsen:

 “…Carlsen is as charismatic and independent as he is talented. If he can rekindle the world’s fascination with the royal game, we will soon be living in the Carlsen Era”.

Carlsen became a world champion on his 26th birthday November 30th. What better way to celebrate!

Chess…

 • Is one of the world’s most popular games, played by millions of people worldwide at home, in clubs, online, and in tournaments
 • Each player begins the game with 16 pieces: one king, one queen, two rooks, two knights, two bishops, and eight pawns
 • Each of the six piece types moves differently
 • Pieces are used to attack and capture the opponent’s pieces, with the objective to ‘checkmate’ the opponent’s king by placing it under an inescapable threat of capture
 • Since the second half of the 20th century, computers have been programmed to play chess with increasing success
 • The computer Deep Blue was the first machine to overcome a reigning World Chess Champion in a match, when it defeated Garry Kasparov in 1997