Det ble ingen grunn til å juble for dobbelt statsborgerskap på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen. Partiet valgte nemlig å ikke ta stilling til saken.

Ingen grunn til applaus for dobbelt statsborgerskap. Partileder Jonas Gahr-Støre på Aps landsmøte 2017. Foto: Snorre Skjevrak / Arbeiderpartiet Flickr
Ingen grunn til applaus. Partileder Jonas Gahr-Støre og hans parti tok ikke stilling til dobbelt statsborgerskap på landsmøtet 2017. Foto: Snorre Skjevrak / Arbeiderpartiet Flickr

– Vi er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke tar et tydelig standpunkt i denne saken, men heller velger å trå vannet, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide.

Et av Norges største partier gikk i stedet inn for en «utredning» av loven.

– Dobbelt statsborgerskap er allerede grundig utredet og Aps vage vedtak betyr i beste fall at partiet ønsker å utsette saken på ubestemt tid, sier Aaberg.

I det endelige partiprogrammet heter det at Ap vil «vurdere hvordan hovedregelen om bare ett statsborgerskap slår ut i praksis i en mer globalisert hverdag. En utredning må også inneholde en vurdering av hvilke konsekvenser en eventuell åpning for dobbelt statsborgerskap vil ha for plikter og rettigheter i Norge.»

På oppfordring fra Venstre og SV ble forslag om utredning vedtatt av Stortinget allerede i mars 2016 etter høring i januar samme år. Saken ble sendt regjeringen og utredningen ble tildelt et ekspertutvalg i Justisdepartementet. Utvalget utredet konsekvensene av en lovendring, og høsten 2016 var det ventet at regjeringen skulle legge frem utredningen og, på bakgrunn av denne, foreslå enten en stortingsmelding eller proposisjon.

Justisdepartementet har fremdeles ikke lagt frem utredningen og dermed ikke sendt saken til videre behandling i Stortinget.

–  Vi venter fortsatt på utfallet av denne saken, og håper den ikke forblir liggende i justisministerens «skuff», sier Aaberg.

Høyre, KrF, MDG, Venstre og SV har alle vedtatt på sine landsmøter å støtte forslaget om å endre statsborgerloven for å tillate dobbelt statsborgerskap. Det er kun Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har valgt å stille seg negative til forslaget.

Første helgen i mai skal Frp ha landsmøte og stemme over forslaget om dobbelt statsborgerskap.

– Frp kan være tungen på vektskålen i denne saken, og gi flertall i Stortinget for å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge. Loven fremstår i dag som vilkårlig og urettferdig med sine mange unntak, der Norges egne statsborgere synes å komme dårligst ut. Vi håper partiet tar dette ansvaret på alvor, sier Aaberg.