Arbeiderpartiet nekter å ta stilling til dobbelt statsborgerskap før et lovforslag kommer til behandling i Stortinget. Norwegians Worldwide oppfordrer alle som engasjerer seg for en lovendring til å skrive til Aps representanter i Kommunal- og Forvaltningskomiteen på Stortinget.

Stortingets største parti har ennå til gode å ta stilling til dobbelt statsborgerskap. Arbeiderpartiets stemmer er ikke nødvendig for at en lovendring får flertall, men det er viktig med en bredest mulig oppslutning på Stortinget om dobbelt statsborgerskap.

Vil ha lovforslag, men ikke stemme for

Norwegians Worldwide har tidligere skrevet om at Arbeiderpartiet har sluttet seg til en oppfordring om å få dobbelt statsborgerskap til Stortinget så fort som mulig.

På spørsmål fra Norwegians Worldwide om dette innebærer at Arbeiderpartiet støtter dobbelt statsborgerskap, svarer Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen (bildet over) følgende:

– Dette er en sak mange er opptatt av. Derfor ønsker vi å få en grundig og rask avklaring. Vi tar stilling til dobbelt statsborgerskap når saken kommer til behandling i Stortinget, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Skriv til Aps representanter

Norwegian Worldwide mener Arbeiderpartiet bør si ja til dobbelt statsborgerskap. Derfor oppfordrer vi alle som engasjerer seg for dobbelt statsborgerskap til å skrive til Arbeiderpartiets representanter i Kommunal- og Forvaltningskomiteen. Skriv gjerne hvorfor dobbelt statsborgerskap er viktig for deg og hvorfor Arbeiderpartiet bør stemme for dobbelt statsborgerskap.

Arbeiderpartiets representanter med e-postadresser:

Masud Gharahkani – masud.gharahkhani@stortinget.no

Eirik Sivertsen –  eirik.sivertsen@stortinget.no

Siri Gåsemyr Staalesen – gasemyr.staalesen@stortinget.no

Stein Erik Lauvås – stein-erik.lauvas@stortinget.no

Enig i at Arbeiderpartiet bør si ja til dobbelt statsborgerskap?
Bli medlem av Norwegians Worldwide eller støtt vårt arbeid direkte med en donasjon.