Nyhetene om en avtale mellom Norge og Storbritannia selv uten en Brexit-avtale med EU kommer som en stor lettelse for mange nordmenn boende i Storbritannia og briter boende i Norge.

Den britiske statsministeren Theresa May (venstre) og statsminister Erna Solberg er enige om å ivareta rettighetene til borgere fra hverandres land som bor i deres land. Foto: Stortinget

Under den britiske statsministeren Theresa Mays besøk til Norge i forrige uke ble hun og statsminister Erna Solberg enige om at britiske borgere som allerede bor i Norge og norske borgere som allerede bor i Storbritannia vil ha retten til å forbli boende, selv ved tilfelle det blir en Brexit uten avtale med EU, rapporterer Reuters.

Utenriksminsiter Ine Eriksen Søreide sa til Stortinget torsdag 8. november at:

“[Statsministrene May og Solberg] bekreftet at Norge og Storbritannia vil få på plass ordninger som ivaretar norske og britiske borgere som i dag bor i våre land. Dette gjelder selv om det ikke skulle bli en avtale mellom EU og Storbritannia.”

Norwegians Worldwide har snakket med kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet som utdypet saken:

“Da den britiske statsministeren Theresa May besøkte statsminister Erna Solberg i Oslo forrige uke, bekreftet de to statsministrene at briter og nordmenn som i dag bor i Norge og Storbritannia ikke skal måtte forlate landet de lever i, selv om Storbritannia skulle komme til å forlate EU uten noen avtale. Så ble de to statsministrene også enige om at dersom en slik situasjon oppstår – at Storbritannia forlater EU uten en avtale – så skal Norge og Storbritannia få på plass ordninger mellom våre to land som skal ivareta våre borgeres interesser. Dette følges nå opp med dialog om hvordan slike ordninger kan utformes.”

Lunde sa også at det fra norsk side regnes fortsatt mest sannsynlig at Storbritannia og EU kommer fram til en avtale.

“I så fall er Norge sammen med de andre EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein enige med Storbritannia om at vi skal inngå en avtale som speiler den enigheten som EU og Storbritannia har kommet fram til når det gjelder borgere som i dag har rettigheter som følger av at de er EU/EØS-medlemmer.”

Så vidt Norwegians Worldwide forstår er det altså ingen faktisk avtale ennå, men en forståelse og et ønske på begge sider å ivareta rettighetene til hvert lands borgere som bor i det andre landet.