Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har det travelt med å forlate EU, med eller uten en avtale med EU.

31-08-2019

Norges nylig inngåtte avtale med Storbritannia ligger fast og sikrer rettigheter også ved en “no-deal”.

Det er politisk enighet mellom Norge og Storbritannia om å ivareta rettighetene til våre borgere. Avtalen med Storbritannia som ble signert våren 2019 innebærer at norske borgere og deres familier som har bosatt seg i Storbritannia før landet trer ut av EU i all hovedsak vil få videreført sine rettigheter etter EØS-avtalen også etter et «no deal»-brexit. Det samme vil gjelde briter bosatt i Norge, sier pressetalsmann i UD, Per Bardalen Wiggen til Norwegians Worldwide.

Nordmenn boende i Storbritannia og som ønsker å fortsette å bo der etter 31. desember 2020, må imidlertid enten søke EU Settlement Scheme eller britisk statsborgerskap før 30. juni 2021 for å kunne fortsette å bo i Storbritannia. Dersom det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU, blir fristen 31. desember 2020. UD gjør oppmerksom på at nordmenn i Storbritannia selv har ansvar for å registrere seg der etter det gjeldende regelverket.

Nordmenn bosatt i Storbritannia må selv ta kontakt med britiske myndigheter for å registrere seg og søke om fortsatt opphold. sier Wiggen.

Ettersom den nye loven om dobbelt statsborgerskap i Norge ventes å tre i kraft i 2020, anbefaler Norwegians Worldwide å vente med en eventuell søknad om britisk statsborgerskap til 2020 (dato er ennå ikke kommunisert) slik at man ikke må oppgi sitt norske statsborgerskap.

Photo: King’s Church International / Unsplash

Den norske regjeringen har publisert en omfattende artikkel som svarer på en del spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Les artikkelen her.

Den norske ambassaden i London har også mer informasjon her.