Familiene deres reiste til USA i håp om et bedre liv. Nå drømmer unge norskamerikanere om gamlelandet.

Fotojournalist Ingerid Jordal har laget «Den amerikanske draumen om Norge», en spennende utstilling om unge norskamerikanere. Utstillingen skulle ha turnert på utvandrermuseer i Norge i år, men pga koronasituasjonen er det laget en digital visning og en virtuell tur som er tilgjengelig på www.draumenomnorge.no.

I utstillingen møter du unge voksne norskamerikanere i Seattle. De forteller om sitt syn på Norge og USA, sett i lys av sin norske avstamming og amerikanske oppvekst. Hva har Norge å si for norskamerikanere i dag? Hvordan er unge mennesker knyttet til en arv og en fortid som er så fjern, både i tid og sted?

Seattle var et av stedene mange nordmenn bosatte seg under den siste bølgen av utvandring fra Norge, som varte helt fram til 60-tallet. Mye har endret seg siden nordmenn i hundretusentall dro over havet til Amerika. Etter at Norge fant olje, har det meste av utvandringen stoppet opp.

Forfedrene til de fleste som er intervjuet i denne utstillingen, reiste fra et relativt fattig Norge, i håp om å finne noe bedre. Nå er levestandarden i USA lavere enn her. Hvordan påvirker dette lengselen etter Norge hos unge norskamerikanere?

Påvirker den norske arven politiske synspunkt? Flere av de som er intervjuet er begeistret for norsk samfunnsstruktur og den norske velferdsstaten sine ordninger, men det gjelder ikke alle. Det som er felles for alle, er følelsen av at Norge betyr noe. Alle bærer i seg en visjon og en drøm om Norge som de holder levende på ulikt vis. Hva er typisk norsk for en norskamerikaner? Hva kan vi som bor i Norge i dag lære om oss selv og «norsk kultur» gjennom øynene til unge norskamerikanere?

Utstillingen er aktuell ifb med det amerikanske presidentvalget og er støttet av Fritt ord og Kulturrådet.