Hvert år kåres årets ord. Det kan være nyord eller ord av nyere dato som har preget året, og som språkrådet i Norge ønsker å framheve. Det er Språkrådet og Gisle Andersen, nyordsforsker og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), som står bak den årlige kåringen. Gjennom å lese nyordene får du et innblikk i hva som har preget landet vårt de siste årene.

2016: Hverdagsintegrering
Hverdagsintegrering ble knapt brukt før statsminister Erna Solbergs vektla det i nyttårstalen 1. januar 2016. Siden har mange tatt i bruk betegnelsen for innsatsen til vanlige folk for å integrere flyktninger og innvandrere. Nyordet viser at integrering først og fremst skjer i hverdagen, ikke i offentlige dokumenter og redegjørelser. Med andre ord er integrering ikke bare et teoretisk begrep, men også en hverdagshandling.

2015: Det grønne skiftet
Mange i Norge har blitt opptatt av et grønt skifte, og Miljøpartiet De Grønne gjorde det sterkt i Kommunevalget 2015.

2014: Fremmedkriger
Borgerkrigene i Syria og Irak preget nyhetsbildet, og konflikten har kommet tettere innpå oss ved at nordmenn har reist til krigsområdene for å kjempe – på begge sider av konflikten.

2013: Sakte-TV
De siste årene har vi blitt kjent med tv-sendinger som Nasjonal vedkveld, Nasjonal strikkekveld, VM i sjakk, Bergensbanen minutt for minutt og Hurtigruten minutt for minutt. Felles for disse sendingene er at de nå omtales som sakte-tv, et ord som har fått feste i språket. Mange mener at sakte-tv er en motreaksjon på hverdagslivets stress.

2012: Å nave /Naving
Naving er et kreativt nyord med ungdommelig opphav. Det refererer til å ta seg et friår, og leve på penger fra NAV. I dette årets debatt om holdninger til velferdsordningene våre spilte dette nyordet en viktig rolle. Ikke bare ble naving brukt blant ungdommer, men også i nyhetsartikler, kronikker og i spørretimen i Stortinget.

2011: Rosetog
Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet. Folk samlet seg med roser for å minnes ofrene, støtte de pårørende og vise sin avsky mot terrorangrepene. Ordet består av to velkjente norske ord og er et godt eksempel på hvordan vi kreativt kan konstruere nye ord når det oppstår behov for det.

2010: Askefast
Mange vil huske vulkanutbruddet på Island i april dette året som en viktig hendelse. Dette fikk mange utrivelige følger, men vi fikk det nye ordet askefast, som beskrivelse på at man ikke kunne ta fly og ble forsinket.

2009: Svineinfluensa
24. april dette året kom meldingen om at en ny form for svineinfluensa hadde brutt ut i Mexico. I løpet av resten av året brukte norske aviser ordet mer enn 8500 ganger.

2008: Finanskrise
Høsten 2008 formelig eksploderer bruken av finanskrise. Til og med 17. desember var finanskrise registrert brukt hele 10 732 ganger i 2008.

 

Kilde: Språkrådet