Vi får mange henvendelser fra nordmenn i UK som bekymrer seg over Brexit. Norwegians Worldwide gir her en oppdatering av hva du må gjøre dersom du som norsk borger vil bli boende i Storbritannia etter Brexit, både med og uten en UK-EU avtale.

31-01-2019

Lørdag 26. januar skrev NRK at nordmenn må søke om oppholdstillatelse i Storbritannia for ikke å risikere å bli kastet ut av landet.

Photo: King’s Church International / Unsplash

Ifølge NRK begynte Storbritannia nettopp en storstilt registrering av EU- og EØS-borgere som befinner seg der.

“Det betyr at de som har tenkt til å fortsette å bo i Storbritannia eller flytte dit etter juli 2021, må søke om oppholdstillatelse. Dersom de ikke gjør det, risikerer de å bli kastet ut av landet. Dette gjelder ca. 20.000 nordmenn som bor i Storbritannia. Totalt er det rundt tre millioner EU-borgere i Storbritannia som omfattes av det nye regelverket,” står det å lese i NRK-saken.

Norwegians Worldwide har spurt det norske Utenriksdepartementet (UD) om det er korrekt at nordmenn som oppholder seg i Storbritannia nå må søke om oppholdstillatelse der. UD svarer at de verken kan bekrefte eller avkrefte dette og henviser til britiske myndigheter for svar om deres regelverk.

Ingen avgift for å registrere seg i UK

Britiske myndigheter har publisert et nyttig verktøy som, basert på et kort spørreskjema, gir deg tydelig informasjon om hvilke regler som gjelder i nettopp ditt tilfelle. Sjekk her hva som gjelder for deg. Husk at på disse sidene innbefatter EU-borgere også nordmenn (EØS-borgere). Ifølge britiske myndigheter, må nordmenn boende i Storbritannia og som ønsker å fortsette å bo der etter 31. desember 2020, enten søke EU Settlement Scheme eller britisk statsborgerskap før 30. juni 2021 for å kunne fortsette å bo i Storbritannia. Dersom det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU, blir fristen 31. desember 2020. Les mer om dobbelt statsborgerskap her.

UD svarer videre at nordmenn i Storbritannia selv har ansvar for å registrere seg der etter det gjeldende regelverket.

“Nordmenn bosatt i Storbritannia må selv ta kontakt med britiske myndigheter for å registrere seg og søke om fortsatt opphold. Vi har fått signaler fra Storbritannia om at beslutningen om å fjerne avgiften for slik registrering også vil gjelde for EØS/EFTA-borgere,” sier pressetalsmann i UD, Per Bardalen Wiggen til Norwegians Worldwide.

Norge fremforhandler ny avtale i tilfelle no deal-utfall

UD peker også på at det fremdeles hersker stor usikkerhet rundt Brexit-prosessen. Tirsdag 29. januar ble det klart at det britiske parlamentet sender statsminister Theresa May tilbake til forhandlingsbordet med EU nok en gang.

“Per i dag vet vi ikke med sikkerhet hvordan utfallet vil bli. Vi forbereder oss derfor også på muligheten for at Storbritannia forlater EU uten en avtale 29. mars – et «no deal»-utfall. Det vil eventuelt innebære at den fremforhandlede avtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia, som speiler utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia, ikke vil kunne undertegnes eller tre i kraft. Det vil heller ikke bli noen overgangsperiode,” sier Wiggen.

Norwegians Worldwide skrev i november om avtalen mellom Norge og Storbritannia om å ivareta rettighetene til hverandres borgere. Den intensjonen gjelder fortsatt, ifølge UD, også dersom det skulle bli Brexit uten en avtale mellom Storbritannia og EU.

“Det er politisk enighet mellom Norge og Storbritannia om å ivareta rettighetene til borgere også i en slik situasjon. Vi er derfor i ferd med å avslutte forhandlingene om en alternativ avtale med Storbritannia som i all hovedsak er lik kapittelet om borgernes rettigheter i den avtalen som er fremforhandlet med tanke på en ordnet uttreden. Den innebærer at norske borgere og deres familier som har bosatt seg i Storbritannia før landet trer ut av EU i all hovedsak vil få videreført sine rettigheter etter EØS-avtalen også etter et «no deal»-brexit. Det samme vil gjelde briter bosatt i Norge,” sier Wiggen.

Den norske regjeringen har publisert en omfattende artikkel som svarer på en del spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i tilfelle det ikke blir en avtale mellom Storbritannia og EU. Les artikkelen her.

Har du spørsmål om Brexit? Ta kontakt med Linn Helene Løken i Norwegians Worldwide på linn.loken@nww.no. På grunn av få ressurser må vi prioritere betalende medlemmer av organisasjonen. Bli gjerne medlem her.