1. januar 2020 vil den nye loven om dobbelt statsborgerskap endelig tre i kraft! Dette er nå offisielt bekreftet fra regjeringen. Dobbelt statsborgerskap åpner opp for at utenlandsnordmenn kan styrke sine rettigheter både i Norge og i det landet de bor.

Vi vet det er mange som venter spent, men det er ikke er mulig å starte søknadsprosessen ennå. Søknadsskjemaet for å få tilbake sitt norske pass vil være å finne på UDI sine nettsider først i midten av januar. Hvor mye det vil koste å få passet tilbake blir også først fastsatt i desember.

De som har norsk pass i dag og som ønsker å søke et annet statsborgerskap, må også vente til loven trer i kraft i januar.

Det er ingen endring for dem som fikk norsk pass da de ble født. De vil fortsatt automatisk miste det norske statsborgerskapet når de fyller 22 år, med mindre de søker om å beholde det og har oppholdt seg i Norge i minst seks måneder.