- I over et år har regjeringen latt utredningen om dobbelt statsborgerskap ligge i skuffen. Nå må den opp på bordet igjen, sier generalsekretær Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide.

Foto: Stortinget

Statsminister Erna Solberg (Høyre) og hennes regjering ble gjenvalgt under Stortingsvalget mandag 11. september. Selv om regjeringspartiene ble svekket, klarte koalisjonen Høyre og Frp, med støtte av Venstre og Krf, å sikre nok mandater i Stortinget.

– Alle de borgerlige partiene er for dobbelt statsborgerskap og har nå fått fornyet tillit. Det er ingenting som stopper denne saken fra å komme opp i det nye Stortinget der den kan bli behandlet og vedtatt, sier Aaberg.

Regjeringens utredning om dobbelt statsborgerskap skulle være klar og legges frem for Stortinget for et år siden, men innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug utsatte den til våren 2017. Før sommeren ble den igjen utsatt av daværende fungerende innvandringsminister Per Sandberg.

– Det er uholdbart at denne saken har måttet vente så lenge. Mange nordmenn er berørt av loven, og innføringen av dobbelt statsborgerskap vil gjøre livet enklere for mange norske familier.

De fleste partiene på Stortinget er for en endring av statsborgerloven slik at dobbelt statsborgerskap blir tillatt i Norge. Det er kun Senterpartiet som tydelig er imot, mens Arbeiderpartiet har vært uklare om hva de mener.

– Mange i Norge har i dag dobbelt statsborgerskap. Flertallet av de som søker om dispensasjon fra loven får det innvilget, og får beholde sitt opprinnelige statsborgerskap i tillegg til det norske. Det gjør at dagens statsborgerlov fremstår som vilkårlig og urettferdig. Nå er det på tide at Solberg og den nye regjeringen tar tak, sier Aaberg.

Norge er det eneste landet i Norden, og et av få land i Europa, som ikke tillater doble statsborgerskap.