- Dette er svært gode nyheter for nordmenn bosatt i utlandet, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide om at dobbelt statsborgerskap endelig kommer for Stortinget.

– I dag er det grunn til å rose regjeringen, sier Aaberg i Norwegians Worldwide.

Regjeringen fremmer nå forslag til Stortinget om å tillate dobbelt statsborgerskap. 

– Dette har stor følelsesmessig og praktisk betydning for våre medlemmer. Mange norske familier i utlandet er sterkt berørt av den foreslåtte lovendringen, sier Aaberg.

Norwegians Worldwide (NWW) er alene om å representere nordmenn som bor i utlandet, og har i lang tid engasjert seg i saken for å få dobbelt statsborgerskap tillatt. En endring i statsborgerloven vil ha stor påvirkning på hverdagen til utenlandsnordmenn.

– I dag er det grunn til å rose regjeringen. Mange nordmenn har slått seg ned i utlandet på grunn av studier, jobb og familie, men føler samtidig sterk tilhørighet til Norge. De er viktige Norgesambassadører og en ressurs for landet. Med dobbelt statsborgerskap vil de lettere kunne beholde kontakten til Norge og bidra til det norske samfunnet, sier Aaberg.

Lovendringsforslaget skal behandles av Stortinget i høst. Norge er i dag det eneste landet i Norden, og kun ett av seks land i Europa, som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

Norwegians Worldwide
Oslo, 22. august 2018

For ytterligere kommentar:

Generalsekretær Hanne K. Aaberg
Mobil: 913 51 681