Elevene er mellom 9-18 år, men 8-åringer og 19-åringer har også deltatt.

Mellom 70-90 elever deltar hvert år fra 20-25 land. Det er en veldig internasjonal gruppe. Så mange som 70% deltar flere ganger.

Elevene har meget forskjellig norskspråklig nivå fra nybegynnere til de som snakker, skriver og leser norsk godt.

Motivasjon for å delta

  • Lære norsk
  • Møte venner med tilsvarende bakgrunn
  • Møte venner fra tidligere somre
  • Delta på morsomme sports- og friluftslivsaktiviteter
  • Utvikle den norske delen av deres identitet
  • Erfare en norsk sommer
  • Delta i et internasjonalt miljø