Elevene på Norgesskolen er mellom 9-18 år, men vi har også hatt 8-åringer og 19-åringer som har deltatt.

Mellom 70-90 elever fra 20-25 ulike land deltar hvert år, det er en veldig internasjonal gruppe. Så mange som 70% kommer tilbake til Norgesskolen flere år på rad.

Elevene kommer til skolen med ulikt norskspråklig nivå, alt fra nybegynnere til de som snakker, skriver og leser norsk godt. Når vi inndeler elevene inn i grupper tar vi hensyn til både alder og nivå på språkkunnskaper.

Motivasjon for å delta

  • Lære mer norsk
  • Møte venner med tilsvarende bakgrunn
  • Møte venner fra tidligere somre
  • Delta på morsomme sports- og friluftslivsaktiviteter
  • Utvikle den norske delen av deres identitet
  • Erfare en norsk sommer
  • Delta i et internasjonalt miljø