Dersom du har planer om å flytte hjem igjen til Norge med en utenlandsk partner, må dere antakelig søke om opphold eller familiegjenforening. Heldigvis finner du all informasjon du trenger på UDIs nettsider.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er instansen i Norge som behandler saker om innvandring, familiegjenforening og statsborgerskap. UDIs oppdaterte hjemmeside er en kjemperessurs for mange nordmenn i utlandet.

Nordmenn som bor utenlands finner seg kanskje en kjæreste eller ektefelle fra et annet land. Noen stifter familie eller blir nødt til å ta et annet statsborgerskap på grunn av karrieren. Når du da skal flytte hjem igjen til Norge, er det mange som må ta kontakt med UDI.

Nå slipper du å ringe og sitte i lang kø. Sjekk heller UDIs nettsider for oppdatert, relevant og lett forståelig informasjon.

Tilpasset informasjon til deg

Det finnes mange lover og regler bundet opp til innvandring og familiegjenforening i Norge. Ofte kan det være vanskelig å navigere seg gjennom al informasjonen. Det er heller ikke like lett å vite hva som gjelder for din spesifikke situasjon.

Da UDI fikk nye hjemmesider for en liten stund tilbake var det derfor til glede og nytte for mange utenlandsnordmenn. Enten du eller en i familien skal søke om å bo i Norge, har søkt eller fått svar på søknaden, har UDIs nettsider tilpasset informasjon til deg.

Nettsiden er bygget opp slik at du svarer på en rekke spørsmål før du får lese den korrekte informasjonen tilpasset deg. Du velger hva slags type opphold som søkes, hvilket land det søkes fra, hvilke statsborgerskap du og familien har og om familien har bodd i et EØS/EU-land tidligere o.l.

Alt kan leses både på norsk og engelsk.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

UDI oppgir også sjekklister for ulike typer søknader, og det er lett å finne ut av hvilke papirer som må ordnes før en søknad sendes.

Dessuten har UDI begynt å opplyse hvor lang tid det vil ta å behandle ulike type søknader. Denne informasjonen er også tilpasset din situasjon. Saksbehandlingstiden oppdateres ca. én gang i måneden, så du alltid skal ha den nyeste informasjonen tilgjengelig.

Ta en titt på www.udi.no