Et tilbud for norske barn i utlandet

Globalskolen tilbyr nettbasert fjernundervisning til norske barn som er bosatt i utlandet. Skolen er godkjent som tilskuddsmottaker fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Undervisningen er kompletterende og blir gitt i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE. Det forutsettes at eleven har norsk personnummer og går på lokal eller internasjonal skole i oppholdslandet.

Etter en beskjeden start med 15 elever i 1998 har Globalskolen i august 2016 mer enn 1400 elever, bosatt i over 100 forskjellige land. De fleste elevene bor i USA og Sentral-Europa, men elevtallet vokser mye i både Asia og i sørlige deler av Europa.

Les mer om GLOBALSKOLEN