Mens Norge har rundet fem millioner innbyggere, har også antallet innbyggere i USA som regner seg som norske, vokst kraftig de siste tiårene. Norskamerikanerne har til dels holdt fast i glansbildet av 1800-tallets Norge med lefser og bunad, som har bidratt til å gjøre det stadig mer populært å være «norsk». I den populære TV-serien Alt for Norge kan man siden første sesong i 2010 hvert år følge en gjeng norsk-amerikanere på jakt etter sine norske røtter.

Masseutvandringen til Amerika startet etter at det norske skipet Restauration ankom i 1825. Før dem kom nordmannen Cleng Peerson alene i 1821 og beredte grunnen for etableringen av en koloni for Restauration-farerne.

I dag er de som regner seg for norske i USA spredt over hele landet, men det bor klart flest i Midvesten.

Her bor det flest nordmenn i USA:

  • Minnesota – 851,000
  • Wisconsin – 456,000
  • California – 436,000
  • Washington – 368,000
  • North Dakota – 193,000
  • Illinois – 179,000
  • Iowa – 167,000
  • Oregon – 147,000
  • Texas – 119,000
  • South Dakota – 115,000

 

Kilde: Norwegian Embassy US