Ja! Til dobbelt statsborgerskap er en partipolitisk uavhengig gruppe av folk som vil at statsborgerloven endres til å tillate dobbelt statsborgerskap. De arbeider med å få Norges politiske partier til å støtte dobbelt statsborgerskap for nordmenn, tidligere nordmenn og fastboende med permanent oppholdstillatelse, som i dag tilfredsstiller dagens kriterier – slik at de ikke må si fra seg sitt norske statsborgerskap.

I dag er det Venstre, Unge Høyre, AUF Sør-Trønderlag og Oppland, og Sosialistisk Venstreparti som er for dobbelt statsborgerskap.

Bevegelsen ble startet av Donna Fox og Cecilie Myhre. Fox er Australsk, men har to pass (Australsk og Britisk). Myhre er norsk, men sa fra seg sitt norske pass da hun fikk et jobbtilbud i Australia som krevde at hun var Australsk statsborger. Da de to, som er gift, bestemte seg for å flytte til Norge, og Myhre hadde en jobb som ventet på henne her, skulle dette vise seg å være vanskelig. De fikk til slutt oppholdstillatelse, da på grunn av Fox britiske pass. På bakgrunn av deres egne erfaringer har de nå satt seg som mål å endre loven.

“Dobbelt statsborgerskap handler ikke om det skal bli lettere å bli norsk, det handler om at loven gir lik mulighet for alle til å ha juridisk tilknytning til to land hvor man oppfyller kravene til statsborgerskap”.

-Donna Fox