Anbefalinger

Vurderer du å delta på Norgesskolen eller sende ditt barn/din ungdom dit? I så fall lurer du sikker på hvordan det er å delta. Tidligere elever og deres foreldre kjenner Norgesskolen godt. Her kan du lese om noen erfaringer.

Anbefalinger fra elever
Her deler elvene sine tanker om sin tid på Norgesskolen: elevanbefalinger

Anbefalinger fra foreldre
Her deler foreldre til elever på Norgesskolen sine tanker om Norgesskolen: foreldreanbefalinger

Referanser
Referanser som kan kontaktes for spørsmål om Norgesskolen.

De bor i Nederland. Andrine på 15 år deltok på Norgesskolen sommeren 2016.

  • Kristine (mor): kaklaassen@gmail.com
  • Andrine (elev): andrine.klaassen@clz.nl