Om Norgesskolen

 

Vi ønsker at våre elever skal: 

  • lære seg og praktisere norsk språk
  • øke sin interesse for norsk språk, kultur og samfunn
  • utvikle sin kunnskap og interesse for Norgedelta i forskjellige sports of friluftslivsaktiviteter
  • delta i et internasjonalt miljø og lære å overkomme kulturelle barrierer på en positiv måte utvikle ett nettverk av barn og unge fra hele verden
  • oppleve sommer i Norge
  • utvikle den norske delen av identiteten sin

Hvem kan delta?

  • Elever mellom 9-18 fra hele verden
  • Både nybegynnere og de som kan norsk godt fra før
  • Norske og utenlandske statsborgere Norske barn/ungdommer som vil forbedre sine norskkunnskaper og som ønsker å delta i et internasjonalt miljø

Norgesskolen gjennomføres på Sagavoll Folkehøgskole i Telemark, ett fantastisk sted for barn og unge. Sagavoll har en velutstyrt gymsal, fotball baner, klatrevegg og bouldre rom