"Demokratiene må fortsatt være på vakt"

Alf R. Jacobsen har utgitt over tjue bøker, for det meste innen sjangrene krim og dokumentar. Han er kjent som en skarp journalist og har bred erfaring fra aviser, film og fjernsyn. Han har også vært redaktør for NRK-TVs programpost for kritisk og undersøkende journalistikk, «Brennpunkt».

Norwegians Worldwide snakket med ham om hans bok Kongens Nei, som nå er filmatisert av regissør Erik Poppe, og blir å se på kino i Norge til høsten.

Under sitt arbeid i 2010 med boken om oberst Birger Eriksen og Oscarsborg festnings kamp mot krysseren Blücher til 70-årsjubileet, så Jacobsen at det også var behov for å gjenfortelle historien om erobringen av Oslo og dramaet som preget dagene etter 9. april 1940.

“Kongefamilien, regjeringen og forsvarets ledelse var i en ekstremt vanskelig situasjon, men lyktes til slutt i å ta de riktige avgjørelsene,” sier Jacobsen.

Forfatteren gjorde flere overraskende oppdagelser underveis i sitt arbeid med boken.

“Jeg kom over oberst Pohlmans etterlatte papirer i et antikvariat i Wien og fant i tillegg fallskjermgeneral Walthers rapporter fra Norge i et arkiv i Bayern. De sistnevnte var dokumenter som ingen i Norge hadde sett eller brukt. Sammenholdt med de detaljerte opplysningene fra dagbøkene til propagandaminister Joseph Goebbels, general Alfred Jodl og andre nazitopper gjorde disse dokumentene det mulig å rekonstruere den tyske jakten på kongefamilien på en ny og etter mitt skjønn mer korrekt måte enn det som til da hadde vært mulig,” forklarer han.

Ifølge Jacobsen, var fallskjermjegernes forsøk på å ta kongefamilien og regjeringen til fange ikke et “privat” prosjekt iverksatt av den tyske flyattacheen i Oslo, Spiller, slik det er blitt fremstilt i historiebøkene. Spiller var kun veiviser.

Det var den lokale tyske sjefen i Oslo 9. april, oberst Pohlman, som i samråd med sine foresatte i Hamburg og Berlin ga daværende kaptein Walther og hans fallskjermjegere ordre om å gjennomføre raidet, som ble stanset på Midtskogen. Det var i realiteten Hitler selv som sto bak aksjonen, som kulminerte med flyangrepene mot Elverum og Nybergsund den 11. april. Forsøket på å ta kongefamilien til fange hadde mislyktes. Nå ble de utsatt for et drapsforsøk fra luften.

Jacobsen mener denne historien fortstatt er aktuell i dag, og til alle tider.

“For det første dreier dette seg om en av de viktigste og mest dramatiske begivenhetene i vårt lands moderne historie. Kong Haakon, stortingspresident Hambro, oberst Eriksen og noen få andre hadde mot og kvaliteter, som gjorde at de under et ekstremt press greide å ta de riktige avgjørelsene – selv om de visste at vi var underlegne og risikerte å tape overfor Nazi-Tysklands brutalitet og våpenmakt.”

“Den lille mann sto opp mot bøllene, og det er det menneskelige kjernepunktet i historien, vår versjon av David mot Goliat – en fortelling med gyldighet til alle tider. For det andre valgte de å stå opp mot nazismen, som var et ondt totalitært politisk system, som demokratiene MÅTTE bekjempe om de ville overleve. Kampen mot det totalitære er det politiske kjernepunktet. Den har også gyldighet i vår egen tid – fordi det totalitære døde ikke med nazismens og etter hvert sovjetkommunismens nederlag. Det totalitære dukker stadig opp i nye forkledninger. Derfor må demokratiene fortsatt være på vakt og være villige til å kjempe – om folkestyret skal overleve,” konkluderer Jacobsen.