Like før jul bestemte regjeringen seg for å sende ut lovendringsforslaget som vil gjøre dobbelt statsborgerskap lovlig og mulig i Norge. Les forslaget her og fortell oss hva du mener!

Photo: Andreas Haldorsen / Flickr

Den 20. desember annonserte regjeringen et lovendringsforslag som vil tillate dobbelt statsborgerskap. Det skjedde i en pressemelding, som du kan lese her.

Dette betyr at det er påbegynt en prosess for en ny lov som vil tillate dobbelt statsborgerskap. Dette har vi ventet på lenge, men det er fortsatt en del arbeid som gjenstår.

Akkurat nå er forslaget ute på høring. Interessegrupper og andre kan nå gi deres tilbakemelding på den foreslåtte lovendringen. Dermed er det mulig å påvirke og gjøre endringer i den foreslåtte loven. Dette kan vi ikke gjøre helt på egen hånd. For å sikre at den nye loven vil favne alle som er berørte, trenger vi deres hjelp.

Vennligst lest lovendringsforslaget her, og send oss dine reaksjoner og kommentarer til: info@nww.no. Kapittel 6.3 på sidene 26-28, i tillegg til ordlyden i den nye loven, 22a, på side 33-34, er særlig av interesse for nordmenn som bor i utlandet.

Tidsfristen for å levere Norwegians Worldwide’s kommentarer til Stortinget er 21. mars, 2018, men vi vil gjerne høre dine meninger så raskt som mulig.

Hvis du eller din familie er berørt av bestemmelsene i den nye loven, kontakt oss gjerne med din historie. Vi tar mer enn gjerne imot disse henvendelsene: info@nww.no.

Vi vil sørge for at utenlandsnordmenns stemme vil bli hørt i denne viktige saken som berører så mange der ute.