I dag blir Norges nye sedler lansert og satt i sirkulasjon. Sedlene får et nytt utseende med «Havet» som tema.

På tross av at betaling i Norge i økende grad skjer digitalt og med bankkort, har det vært stor oppmerksomhet rundt de nye sedlene Norges Bank lanserte allerede i 2014.

Havet bringer oss ut i verden

Seddelserien, som blir lansert i dag, er prydet med motiver fra «Havet». Ifølge Norges Bank formidler designet historien om Norge. Havet har vært et sentralt element i norsk økonomi og for vår nasjonale identitet.

Bare to av valørene, 100- og 200-kronesedlene, vil bli satt inn i sirkulasjon i dag. Hver av de fem valørene viser en viktig del av Norges forbindelse til havet.

På 50-kroneseddelen finner du et fyrtårn som binder folket sammen, 100-kroneseddelen er dekorert med vikingskipet Gokstadskipet som har bragt oss ut i verden, mens mat fra havet i form av torsk, er å finne på 200-kroneseddelen. Redningsskøyta RS 14 «Stavanger» kan ses på 500-kroneseddelen, og serien avsluttes med en kraftfull bølge på åpent hav på 1000-kroneseddelen.

Klikk på bildene for å se nærmere på sedlene som blir gitt ut i dag.

Nye sikkerhetselementer

Sedlene er utformet av Norges Banks seddeldesignere Arild Yttri og Morten Johansen. Designet på forsidene tar utgangspunkt i forslag fra Metric Design og Terje Tønnessen. Baksideforslagene er laget av Snøhetta Design. Hovedmotivene er tegnet av kunstneren Sverre Morken. Lundefuglmotivet i vannmerket tar utgangspunkt i et bilde tatt av fotografen Tom Schandy.

En pengeseddel er et svært avansert grafisk produkt. Den teknologiske utviklingen innebærer at falsknere får bedre metoder for å etterlikne ekte sedler. Derfor må sentralbankene utvikle mer avanserte sikkerhetselementer. For at vi lett skal kunne skille mellom ekte og falske, inneholder norske sedler mange sikkerhetselementer.

– Sikkerhet og tillit til kontanter som betalingsmiddel er hovedgrunnene til at vi nå lanserer nye sedler. Publikum må kunne ha tillit til at en 100-kroneseddel faktisk er verdt 100 kroner. Samtidig må det være lett å sjekke at den er ekte, sier Trond Eklund i en pressemelding fra Norges Bank. Han er prosjektleder for den nye seddelserien.

Må jeg veksle inn de gamle sedlene?

Tirsdag 30. mai 2017 blir 100- og 200-lappene tilgjengelig for bankene, men det kan ta litt tid før de er tilgjengelig for publikum i minibanker og butikker. Den gamle 100- og 200-kroneseddelen vil fortsatt være gyldig fram til 30. mai 2018, men kan også veksles inn i ti år etter denne datoen.

De nye banksedlene vil bli satt i sirkulasjon i tre omganger. 50- og 500-kroneseddelen i den nye seddelserien utgis høsten 2018, mens 1000-kroneseddelen kommer i 2019.