GENERALSEKRETÆR

Telefon:
+47 23 35 71 70
Epost adresse:
hanne.aaberg@nww.no

Hanne har ledet NORAM og Nordmanns-Forbundet siden våren 2012. Hun har utdannelse fra Universitetet i Oslo, San Diego State University og BI (Oslo), innen realfag, journalism, international relations og kommunikasjon.  Hun var kommunikasjonsdirektør i Statkraft, Norske Skog og Norges Rederiforbund og har bl.a. utgitt fagbok om arbeidslivet på Cappelen Forlag og i perioder vært mentor for yngre ledere gjennom AFF. Hanne har styreerfaring fra bl.a. Trondheim Energi, Oslo International School, WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association) og Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce. Hun er vararepresentant i styret i The International Summerschool (ISS) ved Universitetet i Oslo.