Norwegians Worldwide

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er en medlemsorganisasjon for nordmenn bosatt i utlandet, enten de har utvandret, eller bor utenlands for en kortere periode.

Siden starten i 1907 har vi jobbet for å opprettholde kontakten mellom Norge og nordmenn som bor utenfor landets grenser. Vi har medlemmer i 47 land over hele verden, og har 23 avdelinger og representanter i 8 ulike land. Disse jobber alle for å fremme forholdet mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet.

Hvis du noen gang er i Oslo, besøk oss gjerne på kontoret, våre medlemmer er alltid velkomne!

Les forbundets vedtekter her, eller les mer om vår historie.

Her finner du våre årsberetninger fra de siste årene:

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017

Årsberetning 2018