Norwegians Worldwide

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er en ideell medlemsorganisasjon for nordmenn bosatt i utlandet, enten de bor ute permanent eller for en kortere periode. Vi er den eneste organisasjonen i Norge som rådgir, ivaretar interessene og gir en stemme til nordmenn i utlandet. H.M. Kong Harald er organisasjonens øverste beskytter.

Siden starten i 1907 har vi jobbet for å opprettholde kontakten mellom Norge og nordmenn som bor utenfor landets grenser. Vi har medlemmer i 47 land over hele verden, og har 26 avdelinger og representanter i 11 ulike land. Disse jobber for å hjelpe andre utenlandsnordmenn og fremme forholdet mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet. Hvis du er i Oslo, besøk oss gjerne på kontoret, våre medlemmer er alltid velkomne!

Det var Bjørnstjerne Bjørnson som tok initiativet til opprettelsen av en organisasjon for nordmenn over hele verden. Det var en dramatisk tid. Unionen med Sverige var nettopp blitt oppløst og Norge hadde valgt sin egen konge. Mange nordmenn hadde utvandret, særlig til Amerika, og det var et sterkt ønske om å holde ved like forbindelsene både til utvandrerne og til hjemlandet. Les mer om vår historie.

Våre vedtekter finner du her.

Våre årsberetninger fra de siste årene:

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017

Årsberetning 2018

Årsberetning 2019