Les personvernerklæringen for Norwegians Worldwide og Norgesskolen her, og finn ut hvilke type personopplysninger vi mottar, lagrer og hvilke rutiner vi har for å behandle dem.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og kunder: navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg ber vi om fødselsdato og evt. sykdommer og allergier for barna som deltar på Norgesskolen. Når du blir medlem, fornyer medlemskapet eller melder på studenter til Norgesskolen aksepterer du at Norwegians Worldwide mottar og lagrer dine personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap i Norwegians Worldwide eller deltakelse på Norgesskolen via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes også fotografier og filmopptak i markedsføringsøyemed, det gjelder hovedsakelig Norgesskolen.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt medlemskap, eller som har du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker SSL-sertifikat på hjemmesiden, som gjennom kryptering sikrer informasjonen for at den kun skal være tilgjengelig for organisasjonen.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister inntil medlemskapet avsluttes, eller etter fem (5) år dersom medlemmet ikke hører fra seg. Sletting av evt. fysiske dokumenter med evt. personopplysninger skjer ved makulering én gang i året.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: info@nww.no

Adresse:
Nordmanns-Forbundet / Norwegians Worldwide
Rådhusgaten 23 B
NO-0158 OSLO