Vakker himmel i nord. 

Nordlys i Uttakleiv i Lofoten. Foto: Samuel Taipale, Visit Norway

Et bra sted å se nordlyset på er Tromsø, og denne byen er mer populær om vinteren enn om sommeren blant turister, nettopp av denne grunn. I hele Nord-Norge kan du se Nordlys ofte om vinteren. Nordlys-turismen har eksplodert de siste årene, og er særlig populært i Asia, men også blant europeere og amerikanere. Folk kommer fra hele verden for å se nordlyset.

For mange er nordlyset noe magisk, og det er kanskje ikke så rart, se bare her på dette bildet fra Reine i Lofoten:

Northern-lights-from-Reinebringen-Lofoten-012016-99-0003Foto: Alex Conu, Visit Norway

Og her, fra Otervika, Kvaløya i Tromsø:

Northern-Lights-at-Otervika-Kvaloya-022013-99-0002_2200

Foto: Gaute Bruvik, Visit Norway

Fakta om Nordlyset:
Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra solen mot jorden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis.