- Dette er en gledens dag for nordmenn i utlandet, sier Linn Helene Løken, kommunikasjonssjef i Norwegians Worldwide.

Linn Helene Løken i Norwegians Worldwide.

Stortinget vedtok i dag endringer i statsborgerloven som åpner for å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge.

– I dag er det grunn til å juble for mange norske familier bosatt i utlandet. Dette vil gjøre livene deres enklere og vil ha stor følelsesmessig betydning, sier Løken.

Mange nordmenn er bosatt i utlandet på grunn av studier, jobb og familie, men føler samtidig en sterk tilhørighet til Norge. Dobbelt statsborgerskap gir dem mulighet til å beholde tilknytningen til Norge.

– Norge kommer endelig i takt med resten av verden når vi nå tillater dobbelt statsborgerskap. Dette er med på å anerkjenne nordmenn i utlandet som en viktig del av det norske fellesskapet, sier Løken.

Norwegians Worldwide (NWW) er Norges eneste frivillige organisasjon som representerer og ivaretar nordmenn som bor i utlandet, og har i lang tid engasjert seg i saken for dobbelt statsborgerskap.

– Dobbelt statsborgerskap vil også bidra til å styrke demokratiet fordi nordmenn ute nå får mulighet til å delta i samfunnet de lever i uten å miste tilknytningen til Norge, sier Løken.

 

Norwegians Worldwide
Oslo, 6. desember 2018