Blant 9 beste utenlandske filmer i 2016, men kom dessverre ikke med blant 5 beste.

Erik Poppe, intervjuet av Norwegians Worldwide, og hans film Kongens nei ble valgt ut som Norges kandidat i kategorien Best Foreign Language Film – Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Den norske Oscar-komiteen vurderte de tre kortlistede Oscar-kandidatene Kongens nei, Pyromanen og Welcome To Norway. Dette er tre svært ulike filmer i utforming og sjanger, men med den fellesnevner at de på hvert sitt vis har kvalitetene som skal til for å nå gjennom i Oscar-sammenheng. Den norske Oscar-komiteen har etter grundige overveielser valgt Kongens nei som Norges kandidat.

Komiteens begrunnelse
Erik Poppes film Kongens nei er etter Oscar-komiteens mening en sterk og universell fortelling om å ta de riktige valgene under ekstreme forhold. Med utgangspunkt i de dramatiske aprildagene da Norge sto opp mot den tyske okkupasjonsmakten, har filmskaperne vektlagt enkeltskjebnene i den store fortellingen, og det på en måte som vil skape gjenkjennelighet og gjenklang langt utover et enkelt lands grenser.

Gjennom å fokusere på kong Haakon VIIs valg mens han var under sterkt press på flere plan, også fra sine egne, makter filmen å menneskeliggjøre makthavere og deres posisjoner på en sjelden berørende måte. Slik gir den virkelighetsbaserte fiksjonen et troverdig innsyn i en kritisk fase av krigsutbruddet, men også i et sinn som maktet å formulerte moralske verdier som fortsatt er høyaktuelle.

Filme ble videre valgt ut til kort-listen av Oscar-komiteen, men da de fem siste skulle gjennom nåløyet kom ikke Kongens Nei videre, og er derfor ikke med om kampen om Oscar.