Siden starten i 1907 har vi jobbet for å opprettholde kontakten mellom Norge og nordmenn som bor utenfor landets grenser. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt medlemsblad Norwegians Worldwide, Norgesskolen og personlig kontakt med våre medlemmer. Vi har medlemmer i 47 land over hele verden, og har 25 avdelinger og representanter i 7 ulike land. Disse jobber alle for å fremme forholdet mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet.

Hvis du noen gang er i Oslo, besøk oss gjerne på kontoret, våre medlemmer er alltid velkomne!

Les forbundets vedtekter her.