Det var Bjørnstjerne Bjørnson som tok initiativet til opprettelsen av en organisasjon i Norge for nordmenn over hele verden. Siden 1907 har Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide tjent som bindeledd mellom nordmenn ute og hjemme. Det var en dramatisk tid. Unionen med Sverige var nettopp blitt oppløst og Norge hadde valgt sin egen konge. Mange nordmenn hadde utvandret, særlig til Amerika, og det var et sterkt ønske fra dem som ble hjemme om å holde ved like forbindelsene mellom hjemlandet og disse utvandrerne. Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide har virket som et bindeledd mellom nordmenn ute og hjemme helt siden starten.

Da Nordmanns-Forbundet feiret sitt 50-års jubileum, hilste Kong Olav V med følgende ord: “Forbundet kan med stolthet se tilbake på et fortjenstfullt og velsignelsesrikt virke for Norges sak. Vi har alle, direkte eller indirekte, nytt fruktene av dette arbeide, og vi er Nordmanns-Forbundet og dets medarbeidere derfor stor takk skyldig.”

Behovet for bedre norgesinformasjon utad, bedre forbindelse med våre landsmenn og deres etterkommere ute og økt kulturell utveksling vil stadig være tilstede. Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er parat til å bistå i dette viktige arbeidet, nå som før. Vi ser på utenlandsboende nordmenn som en viktig ressurs!

Presidenter i Norwegians Worldwide

 • Inger Elisabeth Prebensen (2013 -)
 • Erik Giercksky (2011-2013)
 • Hallgrim Berg (2005-2011)
 • Tom Vraalsen (2005-2008)
 • Lucy Smith (2001-2005)
 • Kjetil A. Flatin (1998-2001)
 • Inge Lønning (1988-1998)
 • Wilhelm Mohr (1980-1988)
 • Paul Thyness (1974-1980)
 • Torolv Kandahl (1963-1974)
 • Aksel Kvam (1960-1963)
 • Jacob S. Worm-Müller (1954-1960)
 • Didrik Arup Seip (1946-1954)
 • Carl Joachim Hambro (1924-1941 og 1945-1946)*
 • Fredrik Georg Gade (1915-1924)
 • Carl Christian Berner (1906-1915)

*Under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge gikk valgte styremedlemmer av.

Generalsekretærer i Norwegians Worldwide

 • Hanne Aaberg (2012-)
 • Lasse Espelid (2008-2012)
 • Georg A. Broch (2004-2008)
 • Kjetil A. Flatin (2001-2004)
 • Gunnar Gran (2000-2001)
 • Johan Fredrik Heyerdahl (1983-2000)
 • Johan Hambro (1955-1983)
 • USA: Edvard Hambro (1941-1945)
 • Arne Kildal (1925-1941 og 1945-1955)*
 • Sigurd Folkestad (1920-1925)
 • Simon Christian Hammer (1917-1920)
 • Wilhelm Morgenstierne (1914-1917)
 • Carl Joachim Hambro (1910-1914)
 • Thoralv Klaveness (1908-1910)

*Under Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge trådde generalsekretæren av.

Redaktører av Norwegians Worldwide (tidligere The Norseman)

 • Maria Vang Ormhaug (2012-)
 • Anne C. Wangberg (2010-2012)
 • Harry T. Cleven (2003-2010)
 • Thor Bjarne Bore (2004-2007)
 • Glenn Ostling (2000-2001)
 • Gunnar Gran (2001-2003)
 • Dina Tolfsby (1988-2000)
 • Johan Fredrik Heyerdahl (1983-1999)
 • Johan Hambro (1955-1984)
 • Oddm Ljone (1950-1955)
 • Ludvig Saxe (1945-1949)
 • Carl Garman (1944-1945)
 • Ingolf Hoel (1941-1944)
 • Edvard Hambro (1942)
 • Ludvig Saxe (1924-1941)
 • S. Folkestad (1920-1924)
 • S. C. Hammer (1917-1920)
 • W. Morgenstierne (1916-1917)
 • C. J. Hambro (1911-1916)
 • Fredrik Georg Gade (1908-1911)