Norwegians Worldwides styre 2019-2020

President:
Inger E. Prebensen

Visepresident:
Bengt Lie Hansen

Styremedlemmer:
Dag Tørvold
Trond S. Jensen
Håvard Sandvik
Mette Bucholz
Tom Eilertsen
Pernilde Vikanes
Liv Elin Hjelmeland (ex. officio)