darjeeling_1928Lokal avdeling i Darjeeling feirer 17. mai i 1928.

Nordmanns-Forbundet ble offisielt opprettet 21. juni 1907 på St. Hanshaugen restaurant i Oslo, etter initiativ fra Bjørnstjerne Bjørnson. Den nye organisasjonen, og dens formål “å samle venner av Norge i hele verden”, hadde umiddelbar støtte av norske kvinner og menn fra alle samfunnslag.

Bjørnson - bilde

Organisasjonens mål var å inkludere nordmenn uansett hvor de måtte befinne seg i verden. De var dramatiske tider. Norge hadde løsrevet seg fra unionen med Sverige og valg sin egen konge. Mange nordmenn hadde utvandret, særlig til Amerika, og det var et sterkt ønske fra de som bodde hjemme om å holde kontakten med disse utvandrerne, og sørge for at de holdt kontakten med hjemlandet.

Nordmanns-Forbundet / Norwegians Worldwide har vært en bro hjem helt siden den gang.  I sin første publikasjon, A Greater Norway,  i oktober 1907, ble hovedformålet for den nyopprettede organisasjonen identifisert. “Å føle seg som en del av en større enhet, å bli en del av hverandres hverdag, gi impulser og utveksle erfaringer.” Begrepet “et større Norge” dukket opp jevnlig i publikasjonene. Norsk kultur på dagsorden ble satt fra starten.