Vi jobber fremdeles med å gjøre dobbelt statsborgerskap lovlig i Norge. Her er den siste oppdateringen på arbeidet vi gjør.

NWWs Linn Helene Løken (fra venstre), kommunikasjonssjef, Georg Broch, fung. generalsekretær, og President Inger Prebensen.

Tirsdag 6. november 2018, deltok Norwegians Worldwide i Stortingshøringen om statsborgerloven i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vi er veldig glade for at lovendringsforslaget som vil tillate dobbelt statsborgerskap endelig behandles i Stortinget. Selv om vi stort sett er fornøyd med innholdet i proposisjonen skulle vi gjerne sett at den var enda mer generøs slik at flere fikk mulighet til å få sitt norske statsborgerskap tilbake (gjenerverv). Les mer om hva som står i den nye loven her.

Før høringen 6. november sendte Norwegians Worldwide et høringsinnspill om loven som nå blir diskutert i Stortinget. Les vårt innspill her (åpner PDF).

Se vårt innspill til statsborgerloven i Stortingshøringen her (fra ca. 22:20).