NWWs Linn Helene Løken (fra venstre), kommunikasjonssjef, Georg Broch, fung. generalsekretær, og President Inger Prebensen.

Tirsdag 6. november 2018, deltok Norwegians Worldwide i Stortingshøringen om statsborgerloven i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vi er veldig glade for at lovendringsforslaget som vil tillate dobbelt statsborgerskap endelig behandles i Stortinget. Selv om vi stort sett er fornøyd med innholdet i proposisjonen skulle vi gjerne sett at den var enda mer generøs slik at flere fikk mulighet til å få sitt norske statsborgerskap tilbake (gjenerverv). Les mer om hva som står i den nye loven her.

Før høringen 6. november sendte Norwegians Worldwide et høringsinnspill om loven som nå blir diskutert i Stortinget. Les vårt innspill her (åpner PDF).

Se vårt innspill til statsborgerloven i Stortingshøringen her (fra ca. 22:20).