- Det er svært skuffende at regjeringen ikke har prioritert lovendringsforslaget som vil tillate dobbelt statsborgerskap, sier generalsekretær i Norwegians Worldwide, Hanne K. Aaberg.

Generalsekretær Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide. Foto: Linn Helene Løken / Norwegians Worldwide.

Fredag 15. juni er siste arbeidsdag på Stortinget før ferien, og regjeringen har fremdeles ikke fremmet lovendringsforslaget som vil tillate dobbelt statsborgerskap.

– På vegne av alle utenlandsnordmenn som har ventet på dette i flere år, er vi svært skuffet over at regjeringen ennå ikke har lagt frem proposisjonen som vil tillate dobbelt statsborgerskap for Stortinget. Å få mulighet til å beholde sitt opprinnelige norske statsborgerskap har både følelsesmessig og praktisk betydning for mange tusen nordmenn over hele verden, sier Aaberg.

– Haster for nordmenn i Storbritannia

Etter planen skal Storbritannia forlate EU den 29. mars til neste år.

– Det er viktig at denne lovendringen blir vedtatt og trer i kraft snarest. Det haster særlig for de mange bekymrede nordmenn bosatt i Storbritannia, med Brexit så nært forestående, sier Aaberg. Ingen vet riktig hva som vil skje når Storbritannia går ut av EU. Det kan ha uante konsekvenser for norske borgere som bor i Storbritannia.

På grunn av internasjonale forpliktelser vil ikke endringer i statsborgerloven kunne tre i kraft før tidligst ett år etter et vedtak på Stortinget. Det betyr at en lovendring ikke kan bli realitet før tidligst høsten 2019, og antakelig senere.

Lovendringsforslaget som vil avvikle prinsippet om ett statsborgerskap ble lagt ut på høring 21. desember 2017. Høringsfristen var 20. mars i år, og siden da har det kommet signaler fra regjeringen om at lovendringsforslaget (proposisjonen), som altså vil tillate dobbelt statsborgerskap, skulle komme til Stortinget i løpet av vårsesjonen. Dette har ikke skjedd.

For mer informasjon: hanne@nww.no / +47 913 51 681