Elsket og hatet

Nynorsk er en av de to offisielle målformene av (skriftlig) norsk; den andre er bokmål. Nynorsk benyttes i dag som hovedskriftspråk av 15 % av befolkningen. Nynorsk hadde sin storhetstid i første halvdel av 1900-tallet, men har siden slutten av 1940-årene hatt en jevn tilbakegang i antall brukere.

Ivar Aasen var en norsk språkforsker og dikter. Han er regnet som nynorskens far, og var også en respektert dikter, han skrev blant annet diktet «Nordmannen» («Millom bakkar og berg»).

Nynorsken er elsket av noen og hatet av noen, og omdiskutert i skolen. I Høyres forslag i 2017 til partiprogram foreslås det nå (igjen) å fjerne egen karakter og eksamen i sidemål (nynorsk). – Et angrep på nynorsken, mener Noregs Mållag. Høyre vil fortsatt ha nynorsk i skolen, men uten karakter.

Selv om nynorsk og bokmål har mange fellesstrekk, er både setningsoppbygningen og ordforrådet forskjellig. Nynorsk har en mer muntlig, verbal og aktiv stil enn bokmål, og dersom du skal oversette en tekst fra bokmål til nynorsk, blir ikke teksten automatisk god ved at du oversetter ord for ord.

Ta nynorsk-test, og lær nynorsk på nett med Språkrådet.