Nye NORAM har et nytt styre som både vil ivareta kontinuitet og kunnskap om vår historie, samtidig som det er rekruttert inn en ny generasjon som kan bidra med fornyelse, et utvidet nettverk og viktig kompetanse til støtte for administrasjonen.

Vi vil videreføre arbeidet med akademisk utveksling mellom Norge og Nord-Amerika, gjennom stipender og gratis veiledning. Ved å slå sammen våre ressurser for å skape en sterkere og mer fokusert organisasjon vil vi «… fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling med vekt på livslang læring». I dette ligger det en ambisjon om å trekke veksler på vår store alumni-gruppe, for å etablere nye arenaer for alle med interesse for transatlantisk samarbeid. Les mer om vårt formål og våre nye vedtekter.

Corona-pandemien gir store utfordringer også for NORAM. For første gang har vi måttet avlyse Norgesskolen, til skuffelse for mange barn og ungdommer over hele verden. Vi gleder oss imidlertid over at de aller fleste av NORAMs graduate stipendiater for skoleåret 2020/21 har reist, og er i gang med sine studier. Vi holder hjulene i gang og setter alt inn på å opprettholde interessen for Norgesskolen og for studentutveksling med Nord-Amerika i denne vanskelige tiden. 

I en verden med økende polarisering er NORAMs arbeid som transatlantisk brobygger viktig. De historiske og politiske bånd mellom Norge og Nord-Amerika er sterke, men det krever en kontinuerlig innsats å opprettholde og styrke denne relasjonen. Våre nasjoner har et felles verdigrunnlag, og akademisk og kulturell utveksling er viktigere enn noensinne når nye generasjoner kommer til.

Styret i nye NORAM består av

Peder Chr. Løvenskiold (leder)
59 år, Daglig leder i Anthon B Nilsen AS (fra NORAM)

Peder er økonom med solid erfaring som leder og styremedlem. Han var styresekretær og senere finansdirektør i Norske Skog ASA, før han tok over som daglig leder i eiendomsselskapet ILAS AS som senere fusjonerte med Anthon B Nilsen AS. Han har også hatt stillinger i Kreditkassen og Morgan Stanley. Peder har bakgrunn fra en rekke styreverv i kjente selskaper, og han har sittet i styret i Norge-Amerika Foreningen siden 2013. Peder har en bachelor i Business Administration fra University of Massachusetts, USA og har også studert fransk ved Université de Dijon i Frankrike.

Helmer Aslaksen
60, Associate professor, University of Oslo (from NORAM)

Helmer is an associate professor at the Department of Teacher Education and School Research and the Department of Mathematics at the University of Oslo. He has also been 22 years at the Department of Mathematics, National University of Singapore. Helmer has served on the Board of NORAM since 2013 and is Chair of NORAM’s scholarship committee. Helmer has a Cand.mag. from the University of Oslo and a Ph.D in mathematics from the University of California, Berkeley. He has also had several residencies at the University of California, San Diego, and the University of California, Berkeley.

Knut Brakstad
63 år, Privatsekretær for HM Kongen (fra begge organisasjoner)

Knut har jobbet på Slottet for HM Kongen siden 1994. Like lenge har han støttet vårt arbeid, som styremedlem i Norwegians Worldwide fra 1995-2012 og som styremedlem i NORAM siden 2016. Knut har tidligere jobbet som presse- og kulturrådgiver i Utenriksdepartementet, som prosjektleder for OL på Lillehammer og som prest. I tillegg til embetseksamen i teologi, har Knut journalist- utdanning fra London samt studier i filosofi og språk fra Tyskland. Han har også studert på St Olaf College i USA, hvor han er utnevnt til æresdoktor. Knut har studert ledelse ved Høyskolen Innlandet i Lillehammer og hatt flere opphold på sjefskurset på Forsvarets Høyskole. Han er kommandør av Den Kongelige St Olavs Orden.

Håvard Sandvik
35 år, Seniorrådgiver for Venstres Stortingsgruppe (fra NWW)

Håvard har siden 2016 jobbet som rådgiver innen utenriks, forsvar og finans for Venstre på Stortinget. Han har meget god innsikt i europeisk og transatlantisk politikk og sikkerhets-politikk fra tankesmier og stiftelser i Brussel som European Liberal Forum og Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Håvard har mottatt flere stipender for anerkjente program i USA innen politikk, forsvar og samfunn, bl.a. Ambassador Stuart Fellowship, og har tilbrakt et semester på George Washington University i DC og i den amerikanske Kongressen. Håvard har en master i statsvitenskap fra Ruprecht- Karls-Universität i Heidelberg, Tyskland og en bachelor i internasjonale studier fra University of Stellenbosch i Sør-Afrika.

Dag Tørvold,
67 år, Rådgiver i strategi og internasjonalisering (fra NWW)

Dag har i over 30 år vært toppleder, advokat og rådgiver for en rekke selskaper som Union, Norske Skog, Nemko, Garanti-instituttet for Eksportkreditt og Taplow Consulting. Han har bred internasjonal erfaring og har arbeidet og vært bosatt både i Norge og i utlandet. Dag har sittet i styret i Norwegians Worldwide siden 2014 og har i tillegg erfaring fra styreverv i selskaper og organisasjoner i en rekke land. Dag har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo og har også studert business administration ved Augsburg College i Minneapolis USA, med stipend både fra NORAM og NWW.

Ingrid Margrete Hillestad
31 år, Analyseansvarlig i JCDecaux Norge (ny, men har jobbet i NWW)

Ingrid jobber som analyseansvarlig i JCDecaux Norge, verdens største selskap for utendørsreklame. Fra 2010-2014 jobbet hun for Norwegians Worldwide som medlemskoordinator og webredaktør. Ingrid har bakgrunn fra politikken og har vært vararepresentant på Stortinget fra 2013-2017. Ingrid var også sentral i arbeidet med å endre statsborgerskapsloven. Ingrid har en bachelor i økonomi fra NTNU, med ett års utveksling til University of Santa Barbara, California. Senere var hun også i USA og tok en MBA på Hult International Business School i Boston.

Eirik Løkke
40 år, Rådgiver i tankesmien Civita (ny)

Som rådgiver i Civita er Eirik aktiv i den offentlige politiske og samfunnsmessige debatten gjennom foredrag, medieopptredener, publikasjoner og som leder av Civitas egen podcast. Han er også mye brukt som kommentator i norske medier om amerikansk politikk og samfunn. Eirik har tidligere jobbet som digital rådgiver i UNICEF Norge og som kampanjerådgiver for Høyre. Han har også vært leder for Studentersamfunnet i Bergen og samfunnsredaktør for Studentradioen i Bergen. Eirik har en master i historie og en bachelor i sammenlignende politikk, fra Universitetet i Bergen.

Ingrid Helsingen Warner
35 år, Daglig leder i kommunikasjonsbyrået Leidar Norway (ny)

Ingrid leder Leidar Norway, et kommunikasjonsbyrå som hjelper bedrifter og organisasjoner med å posisjonere seg i Norge og internasjonalt. Ingrid har vært konsulent for PR-byrået Weber Shandwick og var bl.a. i innleid som kommunikasjonsansvarlig for Afrika og Latin-Amerika for StatoilHydro. Ingrid er medstifter av Sustainability Hub (Norges største fellesskap for bærekrafts-ansvarlige) og nettverk som Minds of Oslo og Council. Ingrid har en bachelorgrad i politikk og internasjonale studier fra University of Warwick i Storbritannia og er uteksaminert fra Advanced Management Program ved Tuck Business School/ Dartmouth College i USA.