På folkehøgskole får du prøvd ut et fag i praksis og ikke bare fordypet deg i teori. Du får tett oppfølging av lærerne. Klassene er gjerne små, med bare 10 – 20 elever. Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai. Det er vanlig å gå på folkehøgskole rett etter videregående. De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år, men noen få skoler har 16 års grense. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

Rønningen Folkehøgskole
Rønningen folkehøgskole ligger en halv time utenfor Oslo. Rektor Svein Harsten forteller at elevene kommer fa hele Norge og mange andre deler av verden, noe som skaper et multi-kulturelt miljø. Skolen ble grunnlagt i 1969, og er eid og styrt av Norges YMCA. For studenter som ikke snakker norsk, tilbyr de et eget kurs.

Jennifer fra Filippinene og Duong fra Vietnam er begge studenter ved Rønningen Folkehøgskole. Kristian fra USA studerte ved skolen året før og har gått over til å være instruktør. De beskriver alle de andre elevene som sin utvidede familie.

IMG_5084

For Kristian, som nå snakker flytende norsk, handler dette om mer enn utdannelse. “Disse skolene er andreledes fordi de fokuserer på individet og personlig utvikling. Og det er en unik sjanse til å løre språket, og den norske måten å leve på,” sider han.

Vil du søke?
Se mer om de mange ulike skolene i Norge og deres linjer og søk på www.folkehogskolene.no