Vi har spurt myndighetene om en oppdatering om hva som vil skje med nordmenn i Storbritannia etter Brexit — les svaret fra UD her.

Det er fortsatt bekymring omkring nordmmen kommer til å være del av avtalen Storbritannia har forhandlet frem med de andre EU-landene, og hvordan det vil påvirke nordmenn boende i Storbritannia når Brexit blir en realitet. Vi ønsker å kunne gi noen svar, og har tidligere skrevet om de påbegynte forhandlingene mellom Storbritannia og Norge i lys av Brexit.

Niels Engelschiøn, ekspedisjonssjef i UDs Europaavdeling. Foto: Mission of Norway to the EU / Flickr.

Nå har vi spurt Utenriksdepartementet (UD) om å forklare resultatene av disse forhandlingene, slik at vi kan få en idé om hvilke konsekvenser Brexit vil ha for nordmenn boende i Storbritannia. Vi har snakket med Niels Engelschiøn, Ekspedisjonssjef i UDs Europaavdeling. Les svarene hans her.

Hvilke konsekvenser vil Brexit ha for norske borgere bosatt i Storbritannia? Er det grunn til bekymring?

Britiske myndigheter har uttalt at de ønsker at nordmenn og borgere fra Island, Liechtenstein og EUs medlemsland bosatt i Storbritannia skal kunne fortsette å bo og jobbe i landet slik de gjør i dag. Dette er det politisk enighet om, men arbeidet med å forankre denne enigheten i en juridisk avtale (siden Storbritannia trer ut av det avtaleverket som regulerer disse rettighetene i dag) er ikke avsluttet ennå, forklarer Engelschiøn.

Må nordmenn, på linje med EU-borgere, søke om «Settled Status» hvis ikke de har oppholdstillatelse i UK? Eller vil andre regler gjelde for Norge/EØS?

Norge er ikke en del av avtalen mellom EU og Storbritannia, og det jobbes for å få på plass en egen avtale for norske borgere med de samme vilkårene. Statsminister Theresa May har tilbudt norske borgere i Storbritannia de samme rettighetene som EU27-borgere får, og på norsk side tilbyr vi britiske borgere i Norge tilsvarende.

Det legges opp til at ordningen med «settled status» vil gjelde norske borgere, på lik linje med borgere fra både EU-land og de to andre EØS-landene, nemlig Island og Liechtenstein. Britiske myndigheter oppdaterer regelmessig informasjonen som er tilgjengelig på deres nettsider, og vi anbefaler Status of EU citizens in the UK: what you need to know, sier Engelschiøn.

Gjør norske myndigheter noe for å lette overgangen til Brexit for norske borgere i UK?

Å sikre norske borgeres rettigheter i Storbritannia og britiske borgeres rettigheter i Norge er felles førsteprioritet i det arbeidet som nå gjøres mellom Norge og Storbritannia. Det er enighet om at norske borgere som bor, jobber, studerer osv. i Storbritannia skal kunne beholde sine opparbeidede rettigheter og plikter i landet, og tilsvarende for briter i Norge. Det arbeides nå med å få dette ned i en juridisk avtale som skal gjelde fra det øyeblikk Storbritannia ikke lenger er en del av dagens avtaleverk, sier Engelschiøn.

Forhandlingene har med andre ord ikke blitt avsluttet ennå, men britiske og norske myndigheter ser ut til å være enige om noe av det viktigste, å la norske borgere i Storbritannia få bli i landet uten store komplikasjoner. Da en endelig avtale fremdeles ikke er på plass, vil Norwegians Worldwide fortsette å holde deg oppdatert på saken.

Har du spørsmål om Brexit, vennligst ta kontakt med oss på info@nww.no.

Banner foto: Max Pixel