Høyre går inn for dobbelt statsborgerskap.  – Vi er glade for at Høyre har snudd i denne saken, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide.

På Høyres landsmøte ble det i helgen klart at regjeringspartiet går inn for dobbelt statsborgerskap i sitt partiprogram.

– Dette er en sak av stor prinsipiell betydning for utflyttede nordmenn, og vi gleder oss over landsmøtets vedtak, sier Hanne K. Aaberg i Norwegians Worldwide.

Alle de politiske partiene skal ha landsmøter utover våren, og på nesten samtlige vil spørsmålet om dobbelt statsborgerskap bli tatt opp.

– Det var på høy tid at et av de store partiene nå stiller seg bak denne saken, sier Aaberg. Vi håper dette vil inspirere de andre politiske partiene til å følge etter.

Saken var under votering søndag og ble lagt frem av blant annet Unge Høyre.

– Høyres ja baner vei for at vi kan komme på linje med våre nordiske naboer. Dobbelt statsborgerskap gir utenlandsnordmenn mulighet til å rettmessig beholde sin tilknytning til Norge, sier Aaberg.

Norge er det eneste landet i Norden som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

Foto: Daniel Skjevik-Aasberg, sentralstyremedlem i Unge Høyre, fremmet forslaget om ja til dobbelt statsborgerskap på Høyres landsmøte 2017. Fremover/Twitter