Før Norgesskolen

Registrering av informasjon om elevene
Vi har nye nettbaserte registreringsskjemaer på vår nettside. I den første delen melder du på eleven og betaler et depositum. I det andre skjemaet skal du fylle inn informasjon om elevens helse, språknivå samt lese og akseptere kontrakten. I det siste skjemaet, registreres reiseinformasjon og antall familiemedlemmer som deltar på avslutningsdagen. Du får informasjon per e-post om når du skal fylle inn skjema to og tre.

Ordensregler
Vi sender ordensreglement til alle kontaktpersoner. Dette ordensreglement skal dere gå igjennom med eleven før avreise til Norgesskolen. Vi understreker at bruk av alkohol og narkotika er forbudt. Det er heller ikke tillatt å røyke på skolen. Våre ledere vil sikre seg at reglene blir overholdt som en del av tilsynet med elevene. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at overtredelse av reglene vil kunne medføre øyeblikkelig hjemsendelse. En eventuell hjemsendelse vil naturligvis kun skje etter kontakt med foreldre eller foresatte.

Lusesjekk
Vi har begynt å teste elevene for lus ved ankomst til Norgesskolen. Dere må også teste barnet/ungdommen for lus før ankomst. Lus er en ubehagelig men naturlig plage. Det smitter meget lett. Alle kan få lus. Det tar imidlertid tid å bli kvitt lus igjen. Vi oppfordrer dere derfor alle til å bistå slik at vi unngår lus på Norgesskolen.

Utstyrsliste
Lurer dere på hva dere skal pakke til Norgesskolen? Ta en titt her: utstyrsliste.

Under Norgesskolen

Talentkveld
Hvert år har vi en talentkveld hvor elevene kan stå på en scene og vise sitt talent. Noen synger, andre spiller et instrument, danser eller forteller vister. Elevene synes det er gøy både å delta og å se på. Vi har mange talentfulle elever.

Elevbank, verdisaker og lommepenger
Elever har mulighet for å låse rommet sitt med nøkkel når de ikke er til stede, men ikke om natten. For å unngå at elevene har verdisaker på rommet sitt, har vi en elevbank som elevene oppfordres til å bruke. Banken har fast åpningstid og det er mulig å ta ut lommepenger etter behov.Når du betaler skolepengene, betaler du samtidig 300 NOK i lommepenger til eleven. Hvis eleven ønsker å ta med mer penger, bør de ha med et kredittkort eller norske penger på egen hånd. Elevene er selv ansvarlige for penger og verdisaker de tar med.

Tøy og vask
Det er viktig at tøyet merkes godt, spesielt for de minste elevene da det er lederne som vasker deres klær. Vi regner med at de eldste elevene ordner egen klesvask. Norgesskolen dekker utgiftene til klesvasken. Det blir anledning til å vaske tøy to ganger etter vasketurnus. Skolen sørger for dyne, pute, sengetøy og håndklær til alle elevene.

Hjemlengsel
Vi opplever hvert år at enkelte av elevene våre, særlig de yngste, får hjemlengsel. Dette er vi oppmerksomme på og følger disse elevene spesielt opp. For de fleste går hjemlengselen over etter noen dager. I slike tilfeller får ikke elevene det bedre med mye foreldrekontakt. Vi anbefaler derfor at dere ringer daglig leder før dere ringer til barna. De ansatte har også daglige møter hvor vi diskuterer elevene, om alle har det bra og om noen viser tegn til hjemlengsel. Vi snakker med mange elever og bistår med ulike utfordringer.

Rutiner for rominspeksjon
Elevene skal holde rommene sine ryddige. Vi har derfor introdusert en rutine for rominspeksjon hvor daglig leder hver tredje-fjerde dag sjekker rommene og fellesområdene på internatdelen.  Inspeksjonen oppfordrer alle til å bidra. Vi annonserer rominspeksjonen dagen før og den beste internatdelen får en liten premie en av de siste kveldene på Norgesskolen. Vi har god erfaring med denne rutinen, og de fleste av elevene rydder bra.