-Dette har vi ventet på lenge! Vi er svært glade for at regjeringen vil endre en utdatert og urettferdig lovgivning som har store konsekvenser for norske familier over hele verden. Dette er en merkesak for oss og vi gleder oss på vegne av alle som er berørt av forbudet mot dobbelt statsborgerskap, sier Hanne K. Aaberg, generalsekretær i Norwegians Worldwide.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kunngjorde onsdag 11. oktober 2017 at regjeringen går inn for en endring i statsborgerloven slik at dobbelt statsborgerskap blir tillatt. 

Generalsekretær i Norwegians Worldwide, Hanne K. Aaberg, er glad for at regjeringen nå vil endre statsborgerloven. Foto: Norwegians Worldwide

– Regjeringen viser med dette at den har tatt inn over seg at nordmenn er mer mobile enn før, sier generalsekretær i Norwegians Worldwide, Hanne K. Aaberg. Vi reiser ut for å studere og arbeide, og noen stifter familie. Mange nordmenn flytter ut og inn av Norge flere ganger i løpet av livet, med den konsekvens at familiens medlemmer har forskjellig statsborgerskap. Det skaper problemer og gjør det vanskelig å flytte hjem.

Les: Dobbelt statsborgerskap opp av skuffen

 – Nordmenn i utlandet utgjør en viktig og lite anerkjent ressurs for det norske samfunnet. Å tillate dobbelt statsborgerskap er en prinsipielt viktig sak for Norges forhold til alle de nordmenn som bor og jobber i utlandet. Nordmenn som får beholde sitt norske statsborgerskap opprettholder et sterkt bånd til Norge, og kan samtidig delta som fullverdige borgere i det landet de arbeider og bor i, sier Aaberg.

Norge er i dag det eneste landet i Norden, og et av få i Europa, som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

-Det er bra at norsk lovgivning nå kommer i takt med våre naboland og de fleste vestlige demokratier, sier Aaberg.   

På tross av den gledelige nyheten, er det langt frem til en lovendring er et faktum.

– Nå må vi ta oss tid til å se nærmere på forslaget fra regjeringen. Det blir interessant å se hvem som omfattes av lovendringen og om den får tilbakevirkende kraft. Kan en få statsborgerskapet sitt tilbake hvis en allerede har vært tvunget til å gi det opp, for eksempel? Vi vil følge saken nøye, for å sikre at interessene til nordmenn i utlandet blir ivaretatt, avslutter Aaberg.