Over 300 søknader kom inn til stillingene på Norgesskolen 2016.

Leder Bodil Dahl er svært fornøyd med at det kom inn så mange kvalifiserte kandidater. “Det er ikke bare å delta på Norgesskolen som er populært, men også å jobbe der, og det er vi glad for”, sier Dahl.

Krav til Lærerne
Lærerne på Norgesskolen må ha lærerutdanning med norsk i fagkretsen. For aktivitetslederne stilles det krav om bakgrunn innen friluftsliv, drama eller musikk.