En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende: ”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar måned og varer til den påfølgende fredag.”

I dag er markedet og folkefesten utvidet til lørdag, og turister og lokalbefolkning fyller Røros gater og utgjør et yrende liv. Her kombineres handel, folkeliv, kultur og tradisjoner. Norwegians Worldwide tok turen innom, for å oppleve den ellers rolige byen under årets travleste uke. Opp mot 80 000 mennesker er innom Rørosmartnan hvert år, noe som er mye for en så liten by. Gatene blir fylt opp av handelsreisende, i tråd med tradisjonen.

Det var Røros Kobberverk som gjorde Røros til et travelt handelssted allerede et par hundre år før martnan offisielt ble opprettet. Kobberverket var i drift i 333 år, fra 1644 til 1977. Bergverkssamfunnet avhengig av tilførsel av matvarer og andre forsyninger. Folk kom fra alle kanter for å selge varer som korn, erter, tørrfisk, salta og røkt kjøtt, sild, smør, ost, tobakk, lin, brennevin og hester. Til verksdrifta måtte de ha redskaper, krutt, jern, ler og tauverk. Bare kull, ved og tømmer ble skaffet lokalt. Alle varer måtte fraktes med hest og slede vinterstid eller kløves til Røros.

Den ulovlige handelen på Røros florerte om vinteren. Etter mange års påtrykk fra Røros kommune til Indredepartementet, ble historiens første Rørosmartna holdt i 1854. Det anslås at Røros bergstad var et handelssentrum for minst 30.000 mennesker på den tida da Rørosmartnan ble opprettet.

I 2015 ventes det opp mot 80.000 besøkende til Rørosmartnan, slik som i 2014. Det kommer ca. 250 utstillere i tillegg til den lokale handelsstanden. Det blir trangt om plassen mellom bodene, og overnattingsstedene fylles. Selv om innslag som tivoli og konserter er av ny dato, er Rørosmartnan fremdeles en begivenhet hvor tradisjonene lever videre og hvor historie og kultur formidles gjennom tradisjonell lokalmat, fest og handel i bakgårdene, kjøring med hest og slede, og demonstrasjoner og salg av gammelt håndverk.

Norwegians Worldwide overvar ikke åpningsseremonien, men i følge lokalbefolkningen er dette ukas høydepunkt. Mer enn 80 hestesleder fra Sverige, Gudbrandsdalen, Østerdalen, Hedmark, Gauldalen, Selbu og Tydal ankommer Malmplassen utenfor byens gruvemuseum, og skaper en magisk stemning.