Lihkku beivviin!

På den 15. nordiske samekonferansen, som ble holdt i Helsinki i 1992, ble det bestemt at 6. februar er Samefolkets dag. Datoen ble valgt for å markere det første samiske møtet som samlet samer fra Norge og Sverige i Trondheim, 6.-9. februar, 1917.

6. februar feirer vi derfor samenes nasjonaldag sammen med samene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

1024px-sami_flag.svg_