Sjømannskirkens hus i Manly, Sydney, planlegges solgt i løpet av 2015. Sjømannskirkens drift blir omgjort til en ambulerende prestetjeneste for Australia og New Zealand. Det er ikke lenger hensiktsmessig å drive vårt kirkelige arbeid ut fra de lokalene vi har i dag, sier utenlandssjef i Sjømannnskirken Birgitte Bentzrød, på sjømannskirkens hjemmesider. Det vil fortsatt bli gudstjenester i Sydney, men da i leide kirkelokaler mer sentralt i byen. Med tilstrekkelig frivillig engasjement er det mulig å utvide med et leseværelse. Det forutsetter et lokalt finansieringsgrunnlag og nok frivillige til å bidra til å holde det åpent.

Kirkebygget fra 1870 bærer det elegante navnet Whitehall. Det er en bygning med et historisk sus, siden det har huset Australias første statsminister, Sir Edmund Barton.

Ifølge Camilla Dyrkhorn ved sjømannskirken i Sydney, er det for tiden sterke reaksjoner fra den norske befolkningen i Australia i forhold til salget av kirkebygget. Det er opprettet en Facebook-gruppe; Redd Sjømannskirken i Sydney, med snart 300 medlemmer.

Vil du gjøre en frivillig innsats for sjømannskirken i Sydney?
Ta kontakt på e-post
sydney@sjomannskirken.no

Sjømannskrirkens Sjømannskirken er en frivillig organisasjon med tilstedeværelse i 80 land. Av et årlig budsjett på rundt 212 millioner kroner, dekkes en tredel gjennom statlig støtte, og resten samles inn ved frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene i utlandet.