Selvangivelsen står for tur og for deg som bor i utlandet kan det skape ekstra hodebry. Men ingen grunn til bekymring, Norwegians Worldwide har snakket med Skatteetaten for å kunne gi de beste skatterådene til deg som bor ute.

Nytt av året er navneendringen fra selvangivelse til skattemelding. Foto: Billedbladet NÅ/Arkivverket
Nytt av året er navneendringen fra selvangivelse til skattemelding. Foto: Billedbladet NÅ/Arkivverket

Den viktigste endringen som folk vil merke er at selvangivelsen fra 1. januar 2017, skiftet navn til skattemeldingen. Bortsett fra nytt navn er det i praksis ingen store endringer for de fleste. Som før må alle sørge for at skattemeldingen er fylt ut med korrekte og fullstendige opplysninger.

Det forteller veileder i Skatteetaten, Roar Lyby, til Norwegians Worldwide. Vi har stilt han de mest relevante skattespørsmålene for utenlandsnordmenn. Her får du svarene.

Hva er viktigst å huske på om skatt til Norge mens du bor i utlandet?

Det viktigste er at du fortsatt kan ha skatteplikt til Norge selv om du har flyttet til utlandet. Dette gjelder både om du har flyttet permanent fra Norge eller du kun er borte fra Norge noen år. Du vil alltid være skattepliktig til Norge for eiendom du har her. I tillegg vil en skatteplikt til Norge normalt ikke falle bort det året man flytter til utlandet. Den skatteplikten du da har til Norge omfatter all inntekt og formue. Det er viktig å være klar over at det kun er ved fast (ikke midlertidig) opphold i utlandet at skatteplikten til Norge kan opphøre. Flytter du til utlandet for å studere vil du normalt være skattepliktig til Norge fullt ut.

På denne siden finner du informasjon om alle poster i skattemeldingen som er relevante for deg som bor i utlandet. Husk å søk på “utlandet”.

 Hva gjør du når du får skattemeldingen?

Enten du bor i utlandet eller i Norge, er det først og fremst viktig å sjekke skattemeldingen. Den er forhåndsutfylt, og altså ikke ferdigutfylt. Inntekt og formue i utlandet vil ikke være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Er du ikke skattemessig emigrert fra Norge må du opplyse om alle dine inntekter og formue i Norge og utlandet i skattemeldingen hvert år. Det gjør du ved å huke av for “ja” for de relevante punktene i post 1.5.6 og så føre opp inntekten/formuen, evt. fradrag/gjeld i korrekt post. Kun hvis alle skattepliktige forhold inngår i den forhåndsutfylte skattemeldingen, kan du benytte deg av ordningen med leveringsfritak, dvs. du slipper å sende inn skattemeldingen og den leveres automatisk.

www.skatteetaten.no/stegforsteg kan du lese hvordan du går frem for å sjekke skattemeldingen.

Hva er fristen for å endre, godkjenne og levere skattemeldingen?

Fristen for lønnsmottakere og pensjonister er 30. april. For næringsdrivende er fristen 31. mai. Du kan søke om utsatt frist her.

 Hvordan unngår du restskatt?

Det er viktig å sjekke skattetrekksmeldingen (skattekortet), skattemeldingen og skatteoppgjøret når det kommer. Mottar du utbetaling av lønn, pensjon eller uføretrygd fra flere enn én utbetaler – sjekk hvilken del av skattekortet som benyttes. Hvis den samme tabellen benyttes av flere enn én utbetaler, kan det bli restskatt.

Hvordan unngår du dobbeltbeskatning?

Dersom du må betale skatt av en inntekt eller formue i både det landet du oppholder deg og i Norge, må du huske å kreve at du ikke skal dobbelbeskattes. Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land for å unngå dobbeltbeskatning av inntekt og formue. Skatteavtalen mellom Norge og det landet du flytter til eller bor i, regulerer landenes rett til å skattlegge inntekter og formue. Dette er aktuelt så lenge du fortsatt har skatteplikt til Norge etter norske skatteregler. Disse avtalene er forskjellig fra land til land.

Her finner du oversikt over skatteavtalene mellom Norge og andre land.

Har du videre betalt skatt i utlandet og krever den fradratt i skatten du skal betale i Norge, må du fylle ut et eget skjema; RF-1147, som du finner i Altinn. Hvis du bor i et annet nordisk land og har hatt lønn som skattlegges i dette landet, må du fylle ut skjema RF-1150; «Nedsetting av inntektsskatt på lønn».

Skjema RF-1147 for fradragelse av utenlandsk skatt er å finne her, og skjema RF-1150, hvis du bor i et annet nordisk land, finner du her. Les mer om nordisk skatt her.

Hvor kan du be om hjelp?

Er du usikker på din skatteplikt i forbindelse med utenlandsopphold, skatteavtaler mellom land og skattemessig bosted etter intern rett, anbefales det å be om hjelp, enten hos Skatteetaten eller hos en rådgiver. Skatterettens regler om internasjonal beskatning er kompliserte, og det kan dessverre bli kostbart å trå feil. Nytt av 2017 var at privatpersoner nå kan delegere bort roller i Altinn, slik at rådgivere, HR-avdeling hos arbeidsgiver, evt. andre du stoler på, kan bistå med å levere skattemeldingen og kontrollere skatteoppgjøret når det foreligger.

Les mer om å delegere ansvaret i Altinn her.

Husk at du også kan ringe Skatteetaten for hjelp på +47 22 07 70 00 fra utlandet og 800 80 000 fra Norge.