Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) tester dine norskkunnskaper på høyere nivå. Testen tilbys av Folkeuniversitetet. Du kan ta skriftlig og muntlig test hver for seg. Testen avholdes tre ganger i året. Du kan ta testen på bokmål eller nynorsk.  Testen kan tas i ulike deler av landet, på faste datoer og steder. Se mer og meld deg opp HER.

Forberedelse til Bergenstesten på Norgeskolen
Bergenstesten tilbys klassen med de eldste elevene (16-18 år) og som kan mest norsk. Det tilbys forberedelser til Bergenstesten som ettermiddagsklasser, slik at elevene kan delta på den vanlig undervisningen også. For at Norgesskolen skal gjennomføre undervisningen i forberedelser til Bergenstesten, må minst fem elever delta.

Elevene vil arbeide med oppgaver som ligner de man får på Bergenstesten, både på den muntlige og den skriftlige delen. Undervisningsopplegget vil følge de samme temaene som er gitt i Norgesskolens kompetansemål. En av de siste dagene på Norgesskolen vil elevene  få tilbud om å ta en test som en øvingseksamen. Det blir en Bergenstest fra et tidligere år og er kun den skriftlige delen. Vi setter av en skoledag og de elevene som vil tar testen og får skriftlig tilbakemelding. Det koster 750 kr å delta på denne undervisningen.