Dobbelt statsborgerskap blir tillatt i Norge fra 2020. UDI informerer om at nytt søknadsskjema for statsborgerskap er klart 3. februar 2020, og de anbefaler derfor at du venter til 3. februar med å søke.

De nye skjemaene vil være enklere å fylle ut, og du vil få tilpasset informasjon om hvilke dokumenter du må ha med deg til politiet eller ambassaden. UDI vil også hente inn mer informasjon automatisk fra andre norske myndigheter, og du kan derfor levere færre dokumenter enn før.  

Før sommeren 2020 vil UDI begynne å behandle noen av søknadene automatisk. Dette vil kun gjelde for de som bruker de nye skjemaene. «Automatisk behandling» betyr at en datamaskin bruker informasjonen systemene allerede har om deg, og vurderer om du kan bli norsk statsborger uten at en saksbehandler ser på saken din. Hvis det ikke er noen tvil om at du fyller kravene til å bli norsk, vil søknaden din bli behandlet automatisk, og du får raskere svar.

Hvis de trenger å undersøke noe, eller det er noen mulighet for at søknaden blir avslått, vil søknaden bli behandlet av en saksbehandler. Selv om søknaden din blir behandlet av en saksbehandler vil den totale ventetiden fram til du får svar sannsynligvis bli kortere enn hvis du søker før februar.

PODCAST: Har du spørsmål om dobbelt statsborgerskap? Vi planlegger en podcast episode i samarbeid med UDI som lanseres tidlig februar når søknadsskjemaet er klart. Send oss gjerne spørsmål på facebook, messenger eller info@nww.no innen fredag 17/1. Fokuset er på generelle spørsmål knyttet til gjenervervelse av norsk statsborgerskap, norsk statsborgerskap for barn og prosessen med å bli statsborger av Norge eller et annet land. Merk: vennligst ikke send personlige dokumenter, vi kan ikke drive saksbehandling.

På UDI sine nettsider kan du nå finne mer informasjon om hva gjelder i din situasjon:

  • Jeg ønsker å få tilbake mitt norske statsborgerskap
  • Jeg er nordisk borger og vil bli norsk statsborger
  • Jeg planlegger eller har allerede søkt om norsk statsborgerskap
  • Jeg fikk norsk statsborgerskap da jeg var født og er under 22 år
  • Jeg har blitt norsk men fått krav om å løse meg fra mitt tidligere statsborgerskap
  • Jeg har fått tilsagn om norsk statsborgerskap
  • Jeg er norsk og ønsker å bli statsborger av et annet land

Du kan også finne mer informasjon om norsk statsborgerskap her. 

Husk også at om du ønsker å ha to statsborgerskap husk at myndighetene i det andre landet du er statsborger av også må godta dette. Det må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via landets ambassade.