Dobbelt statsborgerskap er nå tillatt i Norge fra og med 2020. UDI forteller at det nye, elektroniske søknadsskjemaet automatisk henter informasjon fra andre norske myndigheter, slik at du kan levere færre dokumenter enn før.  

De nye skjemaene vil være enklere å fylle ut, og du vil få tilpasset informasjon om hvilke dokumenter du må ha med deg til politiet eller ambassaden. 

Før sommeren 2020 vil UDI begynne å behandle noen av søknadene automatisk. Dette vil kun gjelde for de som bruker de nye skjemaene. «Automatisk behandling» betyr at en datamaskin bruker informasjonen systemene allerede har om deg, og vurderer om du kan bli norsk statsborger uten at en saksbehandler ser på saken din. Hvis det ikke er noen tvil om at du fyller kravene til å bli norsk, vil søknaden din bli behandlet automatisk, og du får raskere svar.

Hvis de trenger å undersøke noe, eller det er noen mulighet for at søknaden blir avslått, vil søknaden bli behandlet av en saksbehandler. 

Er du nysgjerrig på den nye statsborgerloven? Vi spurte medlemmene hvilke spørsmål de hadde om dobbelt statsborgerskap. Alle spørsmål og svar kan du høre i podcasten hvor vi snakker med leder for område Statsborgerskap i UDU, Kjetil Jacobsen.

På UDI sine nettsider kan du finne mer informasjon om hva gjelder i din situasjon:

  • Jeg ønsker å få tilbake mitt norske statsborgerskap
  • Jeg er nordisk borger og vil bli norsk statsborger
  • Jeg planlegger eller har allerede søkt om norsk statsborgerskap
  • Jeg fikk norsk statsborgerskap da jeg var født og er under 22 år
  • Jeg har blitt norsk men fått krav om å løse meg fra mitt tidligere statsborgerskap
  • Jeg har fått tilsagn om norsk statsborgerskap
  • Jeg er norsk og ønsker å bli statsborger av et annet land

Du kan også finne mer informasjon om norsk statsborgerskap her. 

Husk også at om du ønsker å ha to statsborgerskap husk at myndighetene i det andre landet du er statsborger av også må godta dette. Det må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via landets ambassade.