Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo , Språkrådet og Bymuseet i Oslo ønsker velkommen til språkutstillingen Oslo sier. Språk i byen.

I Oslo høres svensk på kafeen, urdu og fransk på lekeplassen, møredialekt og samisk i nabolaget og dansk og bergensdialekt hos tannlegen. Utstillingen skal synliggjøre det språklige mangfoldet i Oslo, og samtidig normalisere det å bruke flere språk til daglig. I Oslo-skolene er det i dag registrert 228 språk.

Hovedmålgruppen for denne utstillingen er barn og unge, men språk- og kulturinteresserte i alle aldre kan ha glede av utstillingen. I løpet av utstillingen kan du teste kunnskapene dine i dialektkonkurranse, lære mer om flerspråklighet og høre lyden av Oslo-språket før og nå. Den interaktive utstillingen presenterer talespråk i dagens Oslo.

Stortingspresident Olemic Thommessen åpner utstillingen 4. mai.